Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

  • Číslo jednací: MmP 64019/2019
  • Autor: Monika Říhová
  • Platnost: 18.6.2019 - 4.7.2019

SO 02.1 Gravitační kanalizační stoka, tlaková kanalizační stoka, čerpací šachta SO 02.2 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace SO 03 Vodovodní řad v rámci stavby: Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

  • Číslo jednací: MmP 53555/2019
  • Autor: Monika Říhová
  • Platnost: 4.6.2019 - 20.6.2019

Revitalizace Labiště pod Černou

Věřejná vyhláška

  • Číslo jednací: MmP 36329/2019
  • Autor: Monika Löfelmannová
  • Platnost: 10.4.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o odchylných opařeních - kůrovec