Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

EIA - Modernizace trati HK-Pce

 • Číslo jednací: OŽP/60147/17/LO
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 22.9.2017 - 10.10.2017

Oznámení o zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice - Stéblová"

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: OŽP/60456/17
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 22.9.2017 - 10.10.2017

Návrh opatření MZe, kterým se nařizuje vlastníkům lesů zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno v přiloženém opatření.

Upozornění k odstranění a okleštění stromů

 • Číslo jednací: OŽP/59262/17/VES
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 20.9.2017 - 21.11.2017

Upozornění ČEZ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2017

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/44990/17/St
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 13.9.2017 - 29.9.2017

SO 01 - Prameniště Hrobice I. SO 02.1 Vrty č. 17-21 SO 03 - Prameniště Čeperka PS 01 Čerpací stanice Hrobice I. PS 02 Čerpací stanice Hrobice II. PS 03 Čerpací stanice Čeperka

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/56340/17/No
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 7.9.2017 - 25.9.2017

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí ze dne 24.07.2017 pod č.j. OŽP/VOD/46048/17/No. Kanalizace a ČOV Kasalice - Kasaličky

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/55894/17/No
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 7.9.2017 - 25.9.2017

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška Bytové domy Pardubice, SO 14 - Likvidace dešťových vod p.p.č.2459/1 k.ú. Pardubice p.p.č.2459/1 k.ú. Pardubice