Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Věřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 36329/2019
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 10.4.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o odchylných opařeních - kůrovec

Oznámení - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 38452/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 10.4.2019 - 26.4.2019

Barchov – Zelené návrší II – ZTV a komunikace pro novostavby 9 RD

Oznámení - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 37481/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 9.4.2019 - 25.4.2019

„Bytový park Živanice – Nerad“ projekt inženýrských sítí, včetně domovních částí přípojek IO 06 Vodovodní řad – včetně přípojek do šachet IO 07 Kanalizační řad – včetně přípojek do šachet a čerpací stanice splaškových vod IO 08 Dešťová kanalizace - včetně přípojek do šachet a vsakovacího objektu

Sdělení - odchylný postup

 • Číslo jednací: OŽP/36952/19/Ves
 • Autor: Petr Veselovský
 • Platnost: 8.4.2019 - 10.5.2019

Sdělení - možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého od 8.4. - 30.4.2019