Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor rozvoje a strategie

50. výzva k předkládání projektových záměrů. Dopravní telematika IVI

 • Číslo jednací: MmP 22223/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

50. výzva k předkládání projektových záměrů. Dopravní telematika IV. Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI

51. výzva k předkládání projektových záměrů. Ekologická veřejná doprava - Infrastruktura veřejné hromadné dopravy III

 • Číslo jednací: MmP 22237/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

51. výzva k předkládání projektových záměrů. Ekologická veřejná doprava - Infrastruktura veřejné hromadné dopravy III. Vazba na 59. výzvu ŘO OPD k předkládání žádostí o podporu (SC 1.4 - Hradecko-pardubická aglomerace)

52. výzva k předkládání projektových záměrů. Dopravní telematika (Řízení dopravy) IV

 • Číslo jednací: MmP 22245/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

52. výzva k předkládání projektových záměrů. Dopravní telematika (Řízení dopravy) IV. Vazba na 40. výzvu ŘO OPD k předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD (ITS ve městech - projekty v rámci ITI a IPRÚ)

53. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - APLIKACE II

 • Číslo jednací: MmP 22429/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

53. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - APLIKACE II. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_19_275 Výzva II. programu podpory APLIKACE - ITI Hradec Králové - Pardubice v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

54. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - INOVACE - Inovační projekt II

 • Číslo jednací: MmP 22430/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

54. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - INOVACE - Inovační projekt II. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_19_268 Výzva II. programu podpory INOVACE - Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubická aglomerace v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

55. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II

 • Číslo jednací: MmP 22431/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

55. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_19_273 Výzva II. programu podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“