Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

 • Číslo jednací: MmP 5212/2017
 • Autor: Ing. Tereza Hybská
 • Platnost: 24.1.2017 - 9.2.2017

Rekonstrukce komunikací na Opočínku

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

 • Číslo jednací: MmP 5371/2017
 • Autor: Ing. Zuzana Dvořáčková
 • Platnost: 24.1.2017 - 9.2.2017

Oprava pozemní komunikace Rohovládová Bělá

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 • Číslo jednací: SZ_MMP 4285/2017 OD-OSSUaD4
 • Autor: Ing. Jiří Stach
 • Platnost: 24.1.2017 - 30.1.2017

Opatření obecné povahy

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

 • Číslo jednací: MmP 4556/2017
 • Autor: Ing. Martina Pytáková
 • Platnost: 23.1.2017 - 7.2.2017

Řadové domy Starý Mateřov - chodník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 • Číslo jednací: SZ_MMP 63044/2016 OD-OSSUaD
 • Autor: Ing. Pavel Bureš
 • Platnost: 23.1.2017 - 30.1.2017

Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 • Číslo jednací: SZ_MMP 3103/2017 OD-OSSUaD3
 • Autor: Ing. Jiří Stach
 • Platnost: 23.1.2017 - 30.1.2017

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 3821/2017 OD-OSSUaD
 • Autor: Ing. Jiří Stach
 • Platnost: 17.1.2017 - 1.2.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Oznámení

 • Číslo jednací: OD6.2/81072/17/Mc D 91/16
 • Autor: Ing. Martin Moravec, Ph.D.
 • Platnost: 16.1.2017 - 31.1.2017

Stavební povolení - Stavební úpravy stávající plochy náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice

V e ř e j n á v y h l á š k a

 • Číslo jednací: SZ_MMP 29329/2016 OD-OSSUaD 6
 • Autor: Ing. Pavel Bureš
 • Platnost: 16.1.2017 - 31.1.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

V e ř e j n á v y h l á š k a

 • Číslo jednací: SZ_MMP 29343/2016 OD-OSSUaD 6
 • Autor: Ing. Pavel Bureš
 • Platnost: 16.1.2017 - 31.1.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

1 2