Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 • Číslo jednací: MmP 9193/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 24.1.2020 - 9.2.2020

Změna místní úpravy provozu na Masarykově náměstí v Pardubicích k označení stezky pro chodce a cyklisty.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 • Číslo jednací: MmP 8617/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 23.1.2020 - 8.2.2020

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici U Mlýnů a Vodárenská v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 8631/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 23.1.2020 - 8.2.2020

Označení zřízení vyhrazeného parkování (1 místo) na stavebně provedeném parkovišti proti domu č.p. 2040 v ulici Jindřišská v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 8591/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 23.1.2020 - 8.2.2020

Označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovek živičnou směsí s případným frézováním poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací na území města Pardubic.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

 • Číslo jednací: MmP 7135/2020 OD
 • Autor: Bc. Marie Chroustová
 • Platnost: 22.1.2020 - 7.2.2020

„Obytný soubor Dříteč, Lokalita C.2“

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 8132/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 22.1.2020 - 7.2.2020

Změna místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Pražská na p.pč. 1077/2 lokalitě Svítkov – Západ v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 8145/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 22.1.2020 - 7.2.2020

Změna místní úpravy provozu na křižovatce ulic Bartoňova a Blahoutova v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 8126/2020 OD
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 22.1.2020 - 7.2.2020

Stanovení dopravního značení v lokalitě Svítkov – Západ v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 8059/2020
 • Autor: Mgr. Tereza Bydžovská
 • Platnost: 22.1.2020 - 7.2.2020

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení omezení nejvyšší dovolené rychlosti na silnici č. III/32256 v úseku mezi obcí Moravany a místní části Platěnice.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 6626/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 20.1.2020 - 5.2.2020

Označení zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovacím místu při vnitroblokové komunikaci za domem č.p. 2547 v ulici Palackého v Pardubicích.

1 2 3 4 5