Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zastupitelé schválili stabilizační program pro hokejový klub

10.12.2013 | Pardubické zastupitelstvo schválilo soubor opatření, která by měla přispět ke stabilizaci HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. Klub se v minulé sezoně dostal do zhruba dvacetimilionové ztráty. Návrh vznikl jako kompromis mezi představami majoritního vlastníka klubu Romana Šmidberského a města, které drží 34,8 procenta akcií klubu.

hokejový zápas

Nová akcionářská dohoda, kterou musí na základě rozhodnutí zastupitelstva akcionáři uzavřít, počítá s navýšením základního kapitálu o pět milionů korun tak, že se na něm budou podílet všichni akcionáři klubu poměrně k velikosti svého podílu.  O dalších maximálně pět milionů korun jsou připraveni akcionáři zvyšovat základní kapitál v dalších čtyřech hospodářských letech, pokud hospodářský výsledek po zdanění bude nižší, než  tři miliony korun pro rok 2014 a nižší než pět milionů korun  pro roky 2015, 2016 a 2017.

V dalších bodech stabilizace počítá se snížením nájemného v ČEZ Aréně o 4,5 milionu korun ročně, tedy o částku, která je jako součást nájemného vypočtena z části investiční hodnoty dostavby arény. Je zřejmé, že aréna, jako jeden funkční celek, neslouží výhradně hokeji. „Také tržní podmínky v ČR, za kterých užívají obdobné haly a arény jiné hokejové klubu, jsou cenově výrazně odlišné. Město Pardubice proto dalo přednost stabilnímu dlouhodobému partnerství s HC a to zejména s ohledem na konkurenční prostředí v ČR,“ řekl náměstek primátorky a člen představenstva HC Jindřich Tauber.

Za těchto smluvních nároků nemůže hokejový klub počítat se slevou až ve výši čtyř milionů korun, na kterou měl nárok v případě kladného hospodářského výsledku doposud. Dále pak od sezony 2015/2016 nemůže počítat se spoluprací města na zajištění bankovní garance za účast v extraligové soutěži ve výši sedmi milionů korun, kterou nyní město realizuje prostřednictvím svých společností.

Ve prospěch města dojde dle dohody ke změně ve složení dozorčí rady společnosti, tak, že město bude mít v DR dva své zástupce. Dalším z pevných bodů upravených smluvních podmínek je dohoda na splátkovém kalendáři mezi HC a majitelem haly – společností  Rozvojový fond Pardubice a.s.  Splátky jsou nastaveny tak, že v roce 2014 klub uhradí fondu cca Kč 10 milionů (polovinu ze zvýšeného základního kapitálu) a zbývajících Kč 12 milionů bude uhrazeno v pravidelných měsíčních splátkách v letech 2015, 2016 a 2017. 

 S ohledem na tradici, kvalitu reprezentace města a na mediální přínos,  který  pro město Pardubice hokej bezpochyby znamená, bylo schváleno uzavření čtyřleté rámcové reklamní smlouvy mezi městem a HC.  Klub bude mít roční výnos z reklamy ve výši čtyř milionů korun bez  DPH, avšak s ohledem na skutečnost ,  že rozvojový fond je významný dodavatelem služeb pro klub (nájmy, ledy, energie), je smluvní dohoda klubu, města a fondu na tom, že peněžní prostředky z reklamní smlouvy bude  město posílat přímo na účet fondu.

„Chceme poděkovat zastupitelům, že tento návrh podpořili a pomohli tak narovnat podmínky fungování hokeje v Pardubicích na úroveň ostatních extraligových klubů. To pro nás znamená možnost dalšího rozvoje klubu a jeho fungování v komerčním prostředí ostatních extraligových klubů,“ řekl generální manažer HC ČSOB Pojišťovna Pardubice Ondřej Šebek.

Klubový šéf se zasedání Zastupitelstva města Pardubice osobně zúčastnil. „Stabilizační plán má přísná ekonomická kritéria v nadcházejícím období, těch je možné dosáhnout za dodržení úsporných opatření a zachování dlouhodobé podpory ze strany obchodních partnerů k využití diváckého potenciálu pardubického hokeje. Věříme, že tímto končíme období spojené s nejistotou a můžeme se soustředit na sport a práci na úspěšné budoucnosti,“ doplnil. 

Tiskový úsek