Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vznikne urbanistická koncepce Mlýnského ostrova

6.10.2016 | Rada města Pardubic na svém zasedání 3. října rozhodla o výběru zpracovatele regulačního plánu pro území takzvaného Mlýnského ostrova formou soutěžního workshopu. Pokračuje tak ve své snaze poskytnout národní kulturní památce, Automatickým mlýnům architekta Gočára, důstojné zázemí a zhodnotit tuto významnou část města v blízkosti soutoku řek Labe a Chrudimky.

sw_mlynsky_ostrov_ilustrace.jpg

„Vedení města vnímá Mlýnský ostrov jako transformační území s velkým potenciálem, jehož rozvoj může přispět k naplnění hned několika strategických priorit Pardubic,“ uvádí náměstkyně primátora pro urbanismus a architekturu Helena Dvořáčková.

Vzhledem ke komplexnosti zadání a nutnosti komunikace s městem, vlastníky a dalšími hlavními aktéry území během vzniku návrhu bylo Radou města rozhodnuto o výběru zpracovatele regulačního plánu formou tzv. soutěžního workshopu v podobném formátu, v jakém byl v roce 2015 odzkoušen v Institutu plánování a rozvoje v Praze. „Výhodou soutěžního workshopu je možnost dialogu. Jednotlivé soutěžní týmy tak mohou klást otázky a zapojit se do diskuse jak s představiteli města, vlastníky a hlavními aktéry území, jakým je například Povodí Labe, tak i s přizvanými experty,“ vysvětluje primátor Pardubic Martin Charvát. „Chceme, aby nový koncept rozvoje Mlýnského ostrova byl realistický a finančně proveditelný. Jeho rozvoj by měl být tažen primárně soukromým sektorem, tuto skutečnost budou muset vzít architekti na vědomí. Město zde bude hrát hlavně koordinační roli,“ podotýká primátor.

Tři účastníci soutěžního workshopu budou vybráni odbornou porotou na základě zaslaných portfolií. Následovat budou tři jednání soutěžního workshopu. Na tom prvním se účastníci podrobně seznámí s řešeným územím a vyslechnou si stanoviska města, vlastníků a odborné rozbory území od vybraných expertů. Na druhém workshopu budou soutěžní týmy prezentovat koncepty rozvoje území.
K jednotlivým koncepcím poskytnou svůj komentář kromě odborné poroty i představitelé města, vlastníci a přizvaní experti včetně ekonomů. Na základě této zpětné vazby pak autorské týmy připraví koncepční studie řešeného území, které budou odevzdány k vyhodnocení odbornou porotou. Ta rozhodne o vítězi. Autoři vítězného návrhu následně vstoupí do jednání s městem o rozpracování koncepční studie do podoby regulačního plánu.

Termín pro podání přihlášky do soutěžního workshopu je 19. října 2016 do 12:00 hodin. Podrobné informace pro zájemce jsou uvedeny na stránkách města www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/mlynsky-ostrov. Více informací k pořízení regulačního plánu a vzniku nové koncepce Mlýnského ostrova zjistíte na www.pardubice.eu/mlynskyostrov.

 

Další informace podá:

Karolína Koupalová, Odbor hlavního architekta, Magistrát města Pardubic, karolina.koupalova@mmp.cz, 466 859 167

Petr Návrat, ONplan lab, s.r.o., navrat@onplanlab.com, 608 705 405 (organizátor soutěžního workshopu) 

 

tiskový úsek