Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

V péči o seniory pomůže tísňové tlačítko

10.10.2017 | Radní chtějí rozšířit péči o seniory ve městě. Rozhodli se proto podpořit pilotní projekt služby Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené a doporučují zastupitelům uvolnit na tuto službu dotaci ve výši 208 800 korun. Cílem projektu, který by měl odstartovat 1. listopadu letošního roku a trvat do 31. října 2018, je snížit zdravotní a sociální rizika starších a zdravotně postižených osob.

znak v dlažbě 2

Část dotačních peněz je určena na pokrytí nákladů spojených s pronájmem a instalací repasovaného zařízení pro maximálně dvacet klientů v Pardubicích, část peněz půjde na pokrytí služby jako takové. „Město Pardubice by v rámci pilotního projektu uhradilo pronájem dvaceti zařízení na dobu jednoho roku, což činí celkem 82 800 korun. Dalších 78 000 korun je vyčleněno na pokrytí provozních a mzdových nákladů, které zahrnují telefonní poplatky, správu IT, baterie do stanic či mzdové náklady operátorky. Úhrada této služby vyjde na 96 000 korun, tedy 400 korun měsíčně s tím, že klient by doplácel polovinu nákladů v měsíčních platbách 200 korun, druhou polovinu uhradí město ze svého rozpočtu,“ uvádí náměstek pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

Uživatel bude nosit tísňové tlačítko stále u sebe, v případě potřeby jej stiskne a tím automaticky aktivuje oboustrannou hlasitou komunikaci s dispečinkem Tísňové péče AREÍON. „Operátor zjistí, v jaké situaci se klient nachází a vyhodnotí, jakou pomoc potřebuje. Pomocí hlasové služby navíc budou eliminovány plané výjezdy. Dispečer bude také jednou týdně uživatele preventivně kontaktovat a zároveň bude monitorovat jeho fyzický a psychický stav. Uživatelé a jejich rodiny se na operátora však mohou obrátit i v případě, pokud budou potřebovat poradit v oblasti jiných návazných sociálních služeb,“ popisuje fungování služby tísňového tlačítka náměstek Jakub Rychtecký. Kromě tlačítka bude klient vybaven také čidlem pohybu, jež bude monitorovat aktivitu klienta a v případě delší doby bez pohybu dispečink upozorní. „Díky tomu je pomoc zajištěna i tehdy, kdy se uživatel ocitne v krizové situaci, nebude mít tísňové tlačítko u sebe nebo nebude schopen jej stisknout. Čidlo může navíc detekovat také nežádoucí pohyb v bytě a působit tak jako prevence kriminality,“ doplňuje Zdeněk Linhart, předseda Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic.

Podobnou službu v současné době pro Pardubice již zajišťuje městská policie, a to zdarma prostřednictvím pultu centralizované ochrany o kapacitě šedesáti klientů. „Počet žádostí však toto číslo značně převyšuje. Navíc se v případě městské policie nejedná o sociální službu, nýbrž o ostrý výjezd na základě stisknutí tlačítka klienta. Tato služba je v rámci Městské policie Pardubice poskytována jako nadstandard, vzhledem k narůstajícímu množství úkolů a s ohledem na počet zaměstnanců tak nelze kapacitu pultu centralizované ochrany navyšovat. Tato služba však zůstane zachována i po zavedení tísňového tlačítka,“ podotýká náměstek pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

 

Tiskový úsek