Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Třídu Míru čeká už „jen“ zkrášlování

15.9.2014 | Výměna vodovodních a kanalizačních přípojek na třídě Míru v minulém týdnu skončila. Majitelé nemovitostí mají už jen 16 dní na podání žádosti o dotaci na tuto výměnu. Třídu Míru nyní čekají již pouze povrchové práce.

tř.Míru srpen 14

„Na třídě Míru nyní probíhají terénní práce. Někde se hutní podklad, jinde už je pokládána dlažba. V minulém týdnu se dodělávalo pár posledních přípojek, většina jich je však hotova už delší dobu.  Majitelé nemovitostí ale poněkud otálejí s podáváním žádostí o dotace na zhotovení domovních přípojek. Nejzazší termín podání je 30. září, ale zatím tu máme jen pár žádostí,“ řekl vedoucí odboru majetku a investic Jaroslav Hruška.

Město při zahájení rekonstrukce třídy Míru přislíbilo majitelům všech 42 objektů na třídě Míru a ve Sladkovského ulici dotace na vybudování nových kanalizačních a vodovodních přípojek a revizních kanalizačních šachet. O dotaci může žádat právnická nebo fyzická osoba na předepsaném formuláři, který lze stáhnout z internetových stránek města. Na jiném nemůže být žádost přijata. Na webu města najdou žadatelé také podrobné podmínky poskytnutí dotace, včetně návrhu smlouvy o jejím poskytnutí a přehled všech požadovaných příloh. K žádosti o dotaci musí majitel nové přípojky či šachty připojit smlouvu o dílo, kterou uzavřel se zhotovitelem, předávací protokol a konečnou fakturu, včetně dokladu o úhradě.

Město žadatelům proplatí polovinu vynaložené částky. Vzhledem k tomu, že práce prováděly různé firmy, bude u každé žádosti posuzováno, zda je cena díla v místě a čase obvyklá. U předražených zakázek se tedy může stát, že bude dotace krácena.

Nataša Hradní
tiskový úsek