Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

S výstavbou cyklostezky pomůže dotace

18.5.2017 | Část cesty z Pardubic do Chrudimi bude pro cyklisty brzy o něco bezpečnější. Město totiž získalo dotaci na realizaci první etapy této trasy, tedy z Pardubic do Dražkovic. Z městského rozpočtu tak na její výstavbu půjde zhruba 2,5 milionu korun. Navrhovaná stavba je řešena jako sdružená stezka pro chodce a cyklisty a je součástí souboru staveb, jejichž záměrem je umožnit bezpečnější spojení těchto dvou měst.

Cyklostezka_ilustrační foto

„Tato cyklostezka je pro nás prioritou, i proto jsme na její výstavbu vyčlenili z městského rozpočtu částku 7,1 milionů korun, což byla předpokládaná cena stavby. Navíc se nám podařilo získat dotaci, která činí zhruba 2 miliony korun. Vzhledem k tomu, že celkové náklady stavby podle vysoutěžené ceny nepřesáhnou 4,5 milionu korun, městský rozpočet bude tato stavba stát nakonec jen zhruba 2,5 milionu korun,“ podotýká k úspěšné žádosti o dotaci náměstek primátora Jan Řehounek, který je za dotační politiku zodpovědný.

První etapa navrhované stezky bude začínat u stávajícího sjezdu do areálu MARO s.r.o. v Pardubicích a končit u výjezdové komunikace od areálu čerpací stanice pohonných hmot na severním okraji Dražkovic. „Před zahájením hlavních stavebních prací budou provedeny nutné úpravy k ochraně stávajících inženýrských sítí. Tyto úpravy budou prováděny bez přerušení provozu sítí,“ dodává ke stavbě cyklostezky náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková s tím, že délka plánované trasy v první etapě je zhruba 0,6 kilometrů.

Cíle budování cyklostezky v tomto úseku jsou jasné – bezpečnější a plynulejší jízda. „Výstavba této stezky je důležitá, a to nejen proto, že cyklistika má v Pardubicích a celém regionu dlouhou tradici. Spousta lidí jezdí do práce na kole, studenti do škol. Díky této cyklostezce se zvýší bezpečnost účastníků provozu a jízda zde bude plynulejší. Řadu projektů chystáme i v rámci ITI Pardubicko-Hradecké aglomerace. Vydali jsme doporučující stanovisko například pro projekty modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích a Hradci Králové nebo rekonstrukce Příhrádku v Pardubicích. Mezi další schválené projekty patří i prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček nebo v Trnové a Ohrazenici,“ uvádí předseda Řídicího výboru ITI a primátor města Pardubic Martin Charvát.

Význam nové cyklostezky potvrzuje i zastupitel města Pardubic Martin Kolovratník, který je zároveň Místopředsedou Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. „Právě problematické technické řešení začátku stezky u firmy MARO s.r.o. bylo pro úředníky fondu problémem. Finálnímu pozitivnímu schválení státní dotace pomohla nejen osobní intervence, ale také jednoznačně prokázaný počet každodenních cyklistů a projíždějících vozidel na této trase a v neposlední řadě dlouhodobá vize města, která směřuje k propojení až do Chrudimi,“ vysvětluje k přidělení státní dotace Kolovratník.

S výstavbou první etapy stezky do Chrudimi by se mělo začít v srpnu a trvat by měla až do listopadu letošního roku.

 

Tiskový úsek