Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Penězi pro města a obce se bude zabývat expertní tým Ministerstva financí a SMO ČR

3.7.2015 | Zástupci Svazu měst a obcí České republiky v čele s předsedou Františkem Luklem a místopředsedou svazu a předsedou komory statutárních měst primátorem Martinem Charvátem se sešli s prvním místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem. Hlavním tématem bylo rozpočtové určení daní (RUD), podle kterého se rozdělují výnosy ze sdílených daní.

pardubice-logo-1c.jpg

Z jednání vyplynulo, že k RUD vznikne expertní pracovní skupina. Mimo jiné se bude zabývat motivačními prvky pro města a obce pro to, aby podpořily lepší výběr daní, řešit bude i samotné rozdělení výnosů, příspěvek na přenesenou působnost a další témata, které se týkají financování územních samospráv. 

„Díky tomu, že já i předseda svazu Lukl stojíme v čele měst, i když rozdílné velikosti, velmi citlivě vnímáme problém přerozdělení daní. Podíl na daních se totiž u velké části měst a obcí snížil, což může být pro výdajovou stránku jejich rozpočtů naprosto fatální,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát. 

„Shodli jsme se, že naším společným zájmem je nastavení spravedlivého systému, který umožní městům, obcím, krajům i státu jak řádné plnění nezbytné agendy, tak investice do rozvoje,“uvedl předseda SMO ČR František Lukl. 

Ministr financí proto zřídí odborný pracovní tým k rozpočtovému určení daní, v kterém budou i zástupci měst a obcí. 

„Je nutné vzít také v potaz, že stát řadu úkonů státní správy deleguje na městské a obecní samosprávy. 

I tyto činnosti musejí být státem finančně dotovány,“ upozorňuje předseda komory statutárních měst Martin Charvát. 

Tématem byl také hazard, zejména jeho rušení a omezování prostřednictvím obecních vyhlášek.
Jak snaha obcí, které regulují hazard vyhláškami, tak úsilí Ministerstva financí v rámci správních řízení rušit vydaná povolení v co nejkratších termínech, směřují ke společnému cíli státu a měst i obcí: udělat v oblasti hazardu pořádek.

  

tiskový úsek