Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Revitalizace dukelského lesoparku začala

23.7.2015 | Minulý týden odstartovala plánovaná revitalizace Lesoparku Dukla. Město již s vítěznou firmou podepsalo smlouvu a na konci minulého týdnu došlo k předání staveniště. Unikátem projektu je vybudování osvětlených běžeckých tras.

lesopark

„Firma, která vzešla jako vítěz výběrového řízení, provede kompletní revitalizaci za 15 mil bez DPH. Protože se jedná o projekt Integrovaného plánu rozvoje města, takzvaného IPRM – Dukla a Višňovka, na který máme přislíbenou evropskou dotaci, měli bychom získat po vyúčtování až 85 procent způsobilých nákladů z unijních peněz,“ sdělil náměstek primátora Jan Řehounek, v jehož gesci je dotační politika a projektový management.

„Lesopark čeká v týdnu od 27. 7. nejdříve vykácení cca 130 stromů, které leží v trase obnovovaných nebo nových cest. Dále se jedná o souše, částečně suché stromy a nebezpečné staré stromy, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků lesoparku. V další etapě dojde k prořezání porostu v jižní části lesoparku od náletových dřevin vč. odstranění dožívajících nebezpečných topolů, kde hlavním kritériem výběru bude zdravotní stav. Součásti projektu jsou pochopitelně i výsadby. V severní rozvolněné borové části lesoparku budou vysázeny zejména duby do dvou klasických lesních oplocenek a provedeny výsadby poloodrostků a odrostků směsí dřevin – lípa, habr, javor dub, buk. I po provedení revitalizace lesoparku, zůstane porost zařazený do městských lesů, jen se svým vzhledem přiblíží ke klasickému městskému parku,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

V lokalitě, která leží v těsném sousedství dukelského sídliště, vzniknou úpravou původních zpevněných cest dvě unikátní osvětlené běžecké trasy o celkové délce 1500 metrů. Díky tomu budou moci lidé využívat tyto asfaltové a mlatové stezky i po setmění. Právě instalaci lamp si během plánovacích setkání se zástupci radnice přáli obyvatelé Dukly, a to nejen kvůli večernímu sportování, ale i kvůli bezpečnějšímu průchodu tímto lesním parkem. Stavebních úprav se dočkají i další stávající cesty.

Součástí revitalizace je také vybudování dvou venkovních posiloven a jednoho sezení, které vznikne v blízkosti základní školy Josefa Ressla. Stejně jako sportoviště, tak i ostatní mobiliář bude v jednoduchém provedení, aby nebyl narušen celkový ráz lesoparku. „Zajímavým prvkem budou informační panely z cortenového – speciálně zkorodovaného - plechu, které se již osvědčily v lese na sídlišti Dubina. Kromě toho, že jsou zcela bezúdržbové a mají vysokou životnost, jsou také odolné vůči vandalismu,“ informoval náměstek Jan Řehounek s tím, že právě tyto tabule zabodovaly na březnovém veletrhu For Garden a byly oceněny druhým místem v soutěži Grand Prix.

„Vše je projektované tak, aby se lidé v lesoparku cítili jako v přírodě a mohli si tak alespoň na chvíli oddychnout od běžného městského ruchu,“ dodal náměstek Jan Řehounek.

Obnova dukelského lesoparku by měla trvat 5 měsíců, od 3. srpna bude uzavřena stavbou dotčená účelová komunikace. Místa aktuálních stavebních prací budou ohraničena výstražnou páskou, na všech vstupech do parku budou informační tabule. Výkopy pro veřejné osvětlení budou ohraničeny oplocením, místa dotčená stavbou komunikací, která nebudou prováděna v hlubokých výkopech, pak budou označena páskou.

„Prosíme všechny občany, aby byli během rekonstrukce velmi opatrní a do lesoparku nechodili. Při úpravě lesa může dojít snadno ke zranění, o to spíš na nebezpečí upozorněte v době prázdnin své děti,“ uvedl starosta MO Pardubice V Jiří Rejda. „Jsem ale rád, že rekonstrukce začala a občané nejen našeho obvodu budou moci využít další část Dukly k odpočinku.“

 

  

tiskový úsek