Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Primátor města, ředitelka letiště i zástupci banky podepsali smlouvu o směnečném programu

3.5.2016 | Smlouva, která zajistí čerpání peněz v rámci směnečného programu společnosti EBA, už má všechny potřebné náležitosti. Primátor Pardubic Martin Charvát, ředitelka letiště Hana Šmejkalová i zástupci banky v pondělí tento důležitý dokument podepsali. Kromě formálního souhlasu valné hromady EBA s uzavřením smlouvy tak stavbě letištního terminálu už nic nebrání.

Smlouva o směnečném programu podepsána

„Podepsáním smlouvy o směnečném programu jsme dali oficiálně zelenou startu projektu, který zahrnuje stavbu letištního terminálu a k němu i vybudování příjezdové komunikace. Rád bych proto poděkoval jak bance, která nám tuto formu financování umožnila, tak Pardubickému kraji, který v celém schvalovacím procesu postupoval na základě dohod učiněných s městem Pardubice jako majoritním akcionářem. Pardubický kraj jako vlastník 34 % akcií uhradí částku odpovídající jeho podílu na původně plánovaném financování prostřednictvím směnečného programu, a to během čtyř let přímo ze svého rozpočtu,“ uvedl po podpisu smlouvy primátor Martin Charvát. Kraj tak díky konstruktivnímu přístupu společnosti EBA umožní, aby směnečný program nemusel být čerpán v původně plánované výši, a dále pak v prvních dvou letech provozu nového terminálu fakticky garantuje, že na plánované směnečné splátky bude mít EBA dostatečný kapitálový příjem o svého 34% akcionáře. Primátor dále upřesnil, že směnečný program může trvat až do roku 2032, pokud ovšem akcionáři nesplatí všechny směnky už dříve. 

„Součástí směnečného programu je zástavní právo nejen na budoucí terminál, ale i na pozemek pod ním, který akcionáři poskytnou společnosti formou nepeněžitého vkladu, tj. formou zvýšení základního kapitálu EBA. Nejedná se ale o žádnou výjimečnost, neboť bychom tento krok realizovali i v případě, že by banka takový požadavek neměla,“ sdělil náměstek primátora Jan Řehounek, který je zároveň i zástupcem města v představenstvu společnosti EBA.  Náměstek Řehounek zdůraznil klíčovou roli města Pardubice, které bance garantuje ručení pro případ, že EBA nebude schopná hradit své splátky dle očekávaného splátkového kalendáře. O zástavu, která je součástí směnečného programu, tak akcionáři za žádných okolností nepřijdou, neboť je skutečně krajní možností pro případ, že by město Pardubice svou pozici ručitele nesplnilo.  

K uzavření smlouvy o dílo, kterou EBA podepíše s vítězným zhotovitelem stavby, by mělo dojít
5. května. O den později se pak očekává předání staveniště. 

 

Pavla Kosíková
tiskový úsek