Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Přestavba pardubického přednádraží začíná

5.10.2016 | Na pardubické radnici dnes město Pardubice a Dopravní podnik města Pardubic uzavřely se společností STRABAG Praha, smlouvu na přestavbu přednádraží. Firma má během 180 dní vybudovat nákladem téměř 146 milionů korun (bez DPH) v prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží moderní multimodální uzel.

přednádraží - podpis

Stavba bude z velké části financovaná z tzv. švýcarských fondů, z nichž může město čerpat peníze do poloviny června příštího roku. Práce mohou začít bezprostředně poté, co nabydou právní moci všechna potřebná stavební povolení, tedy po 10. říjnu 2016.

„Jsem rád, že se projekt, na němž jsme začali pracovat bezprostředně po našem nástupu na radnici, podařilo dovést ke zdárnému konci a Pardubice se konečně dočkají důstojné vstupní brány do města,“ řekl primátor Martin Charvát.  „Následující půlrok sice bude pro město, co se organizace dopravy týká, náročný. Práce budou probíhat v místech, která jsou dopravně velmi exponovaná a já bych chtěl požádat všechny, kdo těmito místy musejí projíždět, o shovívavost,“ dodal primátor.

„Pro financování této stavby využijeme možnosti spolufinancování z Programu švýcarsko-české spolupráce. Máme oficiálně potvrzeno, že švýcarská strana souhlasí s posunutím termínu dokončení projektu na 14. červen příštího roku. Společnost STRABAG má přednádraží přestavět za zhruba 176 milionů korun (s DPH). Od Švýcarů můžeme získat 85 procent způsobilých nákladů, maximálně pak 108 milionů korun,“ doplnil náměstek primátora zodpovědný za dotace Jan Řehounek. Jsem rád, že se Švýcary podařilo přesvědčit o tom, že náš projekt je kvalitní a oceňuji i jejich vstřícný přístup při jednáních o posunutí termínu pro čerpání dotace do roku 2017,“ dodal.

Prostor před pardubickým vlakovým nádražím se během následujících šesti měsíců změní k nepoznání. Před nádražní budovou se změní organizace automobilové dopravy, klidová zóna s vodním prvkem se přesune na vhodnější místo. Nově řešeno bude stání pro vozy městské hromadné dopravy, které bude vybaveno moderními informačními systémy zajišťujícími lepší informovanost cestujících. Přibydou nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy v bezprostřední blízkosti nádraží, parkoviště K+R, cyklověž s automatickým samoobslužným systémem i venkovní kryté stojany pro jízdní kola atd.  Mimo jiné tu přibude i památník Jana Pernera, který se před lety zasloužil o vybudování železnice do Pardubic a tím o další rozvoj města.

Projekt počítá i s napojením přístupu cyklistů na stávající systém městských cyklostezek a úpravou návazné silniční infrastruktury.

 

Nataša Hradní
tiskový úsek