Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Právní poradnu již navštívily stovky občanů

15.2.2017 | Nevíte, jak si poradit ve složitější životní situaci? Vyzkoušejte bezplatnou právní poradnu, která v Pardubicích funguje již přes pět měsíců. Advokáti z Pardubického kraje jsou občanům k dispozici každou středu v budově magistrátu ve Štrossově ulici, kde zájemcům poskytují základní právní informace k jimi dotazovaným věcem.

ilustracni_foto.jpg

„Oceňuji nápad zřídit v krajích tuto bezplatnou právní pomoc. Ne každý si totiž může dovolit zaplatit právníka v případě, že potřebuje pouze poradit. Věřím, že zavedení této služby ocenili zejména lidé, kteří se dostali do tíživé životní situace a je pro ně těžké se v ní nějak zorientovat,“ podotýká primátor města Martin Charvát.

Obyvatelé Pardubického kraje tuto službu využívají celkem pravidelně, v průměru poradnu navštíví více jak 10 lidí každý úřední den. „Odezva veřejnosti na bezplatnou právní pomoc je velmi pozitivní. Průměrná návštěvnost se pohybuje kolem deseti lidí, zaznamenali jsme však i dvacet návštěvníků za týden,“ informuje Vítězslav Paděra, advokát pověřený Českou advokátní komorou koordinací projektu pro region Pardubice.

Služba představuje jen základní orientační poučení o právech a povinnostech subjektu, nikoliv tedy komplexní právní službu „Tyto informativní právní porady slouží zásadně k základní orientaci v právním problému, s nímž se žadatel o tuto právní službu na advokáta obrací. Jejím cílem je zpravidla základní orientace občana v problému a stručný nástin možných řešení, tedy kam se s danou věcí obrátit, jaké lze předpokládat náklady, jaké jsou lhůty pro jednotlivé kroky, sdělení náležitostí předmětného právního úkonu a podobně. Tyto porady neslouží k podrobnějšímu poskytování právních služeb, sepisování písemností nebo přebírání právního zastoupení,“ uvádí dále Paděra.

Poskytování takzvané drobné právní pomoci v Pardubicích zajišťuje Česká advokátní komora, město jí pro tyto účely poskytlo kancelář v budově Spolkového domu Kavárna Evropa, Pernštýnské nám. 54, Pardubice. Poradna se nachází v kanceláři č. 26 ve 3. patře budovy a pro zájemce je otevřena každou středu od 13:00 do 17:00 hodin. Další informace o poskytování bezplatné právní pomoci jsou k dispozici na www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/od-rijna-muzete-vyuzit-bezplatnou-pravni-pomoc nebo na e-mailu info@akprp.cz

 

Iveta Koubková
tiskový úsek