Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Podzemí třídy Míru se pomalu uzavírá

14.8.2014 | Výměna kanalizačních a vodovodních přípojek na třídě Míru je téměř ukončena. Jejich majitelé mohou do konce září žádat o dotaci města. Firma provádějící rekonstrukci hlavní pardubické ulice dokončuje práce na kanalizačním řadu a pokládá kolektory pro slaboproudé kabely, k závěru spěje i archeologický průzkum. Září by již mělo být na třídě Míru ve znamení povrchových prací.

tř.Míru rekonstrukce

Rekonstrukce třídy Míru a severní části Sladkovského ulice začala v březnu letošního roku, skončit by měla do konce února 2015. Nákladem zhruba 120 milionů korun budou během stavebních prací kompletně rekonstruovány sítě, povrchy i mobiliář. „Většina prací se zatím odehrávala v podzemí. Nyní práce na sítích končí, předpokládáme, že v září firma začne dělat skrývky a třída Míru pomalu začne dostávat konečnou podobu,“ řekl náměstek primátorky Jindřich Tauber. 

Při zahájení rekonstrukce třídy Míru město přislíbilo majitelům všech 42 objektů na třídě Míru a ve Sladkovského ulici dotace na vybudování nových kanalizačních a vodovodních přípojek a revizních kanalizačních šachet.  Nyní začalo přijímat žádosti o jejich poskytnutí.  O dotaci může žádat právnická nebo fyzická osoba na předepsaném formuláři, který lze stáhnout z internetových stránek města. Na jiném nebude žádost přijata. Na webu města najdou žadatelé také podrobné podmínky poskytnutí dotace, včetně návrhu smlouvy o jejím poskytnutí  a přehled všech požadovaných příloh. 

K žádosti o dotaci musí majitel nové přípojky či šachty připojit smlouvu o dílo, kterou uzavřel se zhotovitelem, předávací protokol a konečnou fakturu, včetně dokladu o úhradě. Žádosti o dotace přijímá podatelna magistrátu na Pernštýnském náměstí do 30. září 2014. Město pak žadatelům proplatí polovinu vynaložené částky.  „Samozřejmě se bude posuzovat, zda je cena díla v místě a čase obvyklá. U předražených zakázek se tedy může stát, že dotace nedosáhne slíbených 50 procent,“ dodala vedoucí oddělení investic a technické správy Klára Spurná.

Nataša Hradní  
tiskový úsek