Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Plavecký areál nahradí fotbalové hřiště na Vinici

21.9.2010 | V integrovaném plánu rozvoje města (IPRM) Přitažlivé město, jehož prostřednictvím mohou různé subjekty čerpat evropské dotace, nahradí rekonstrukci plaveckého areálu například projekt modernizace fotbalového hřiště na Vinici a druhá etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol na Olšinkách. Ostatní projekty zůstanou ponechány v zásobníku a bude pak záležet na novém zastupitelstvu, které projekty vybere a IPRM jimi doplní.

 

„Projekt modernizace areálu na Vinici z části vyřeší problémy fotbalistů v našem městě. Mělo by dojít k rekonstrukci stávajících budov, vzniknout i nové tribuny a nové hřiště s umělou trávou,“ řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. „Nicméně, nejprve musí, v těsné spolupráci samotných fotbalistů s útvarem hlavního architekta města a odborníky, kteří vypracovali sportovní generel města, vzniknout studie celého území na Vinici,“ dodala.

Prostřednictvím IPRM Přitažlivé město mohou Pardubice čerpat do roku 2013 z dotačních prostředků zhruba 421 milionů korun, z toho asi 387 milionů z evropských fondů. Tyto dotace budou využity na zkvalitnění prostředí v centru města a rozšíření nabídky možností trávení volného času. V současné době už v Pardubicích s podporou EU vzniká například Integrační centrum sociálních aktivit, které nákladem více než 67 milionů korun buduje Česká abilympijská asociace, před dokončením je první etapa modernizace areálu Sokola na Olšinkách a podobně.

Město chtělo původně s podporou EU rekonstruovat i plavecký areál na Olšinkách, nakonec však muselo tento projekt kvůli průtahům při výběrovém řízení z IPRM vyjmout. Nahradí jej některými z 15 projektů, které jejich nositelé podaly ve 4. výzvě vyhlášené městem. Projekt modernizace fotbalového hřiště na Vinici je jedním z nich. V IPRM je dispozici zhruba 150 milionů.

Nataša Hradní

oddělení vnějších vztahů

 

 


oddělení vnějších vztahů