Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Petr Beneš: Dostihový spolek se vydal správným směrem

19.12.2012 | Rozhovor s Petrem Benešem, předsedou Dozorčí rady Dostihového spolku a.s. na téma hospodaření v roce 2012

dostihy-vp.jpg

 Skončila dostihová sezona 2012, jejímž vyvrcholením byla 122. Velká pardubická s Českou pojišťovnou s rekordní diváckou účastí a kterou mnozí hodnotí jako vydařenou. Jste jako předseda Dozorčí rady také spokojen?

Od jmenování do funkce předsedy dozorčí rady na počátku roku 2011 jsme řešili neustále problémy se stavem hospodaření za předchozí roky, s nevěrohodným účetnictvím, s insolvenčními problémy a hlavně s prosazením stabilizačních opatření na straně majoritního vlastníka, které měly prokázat soběstačnost společnosti a vyvrátit negativní mediální kampaň vedenou v té době proti Dostihovému spolku. Proto je pro mě osobně vydařený průběh letošní Velké pardubické zadostiučiním, že se společnost vydala správným směrem. A to dokládají i její předběžné hospodářské výsledky za rok 2012.

Jak říkáte, do letošní sezony vstupoval Dostihový spolek s celou řadou problémů, především finančních. Podařilo se během roku tyto potíže odstranit?

Dostihový spolek si do roku 2012 přinesl problematické závazky z minulosti, z dob bývalých vedení společnosti. Nejdůležitějším úkolem nového vedení tak bylo společnost stabilizovat, dohledat a inventarizovat veškeré závazky a pohledávky, vyrovnat je a nastavit systém, který by měl společnost dostat zpátky do kladného hospodářského výsledku. Tuto snahu pozitivně ohodnotil i audit účetnictví za rok 2011 prováděný v první polovině roku 2012. Na jaře vyvstala hrozba insolvence, kterou Dostihový spolek odvrátil, a to byl velmi důležitý krok ke stabilizaci společnosti. Velmi nám prospělo, že se podařilo uzavřít smlouvu s generálním partnerem Českou pojišťovnou, což byla další známka toho, že Dostihový spolek jde správnou cestou a ani tak velcí hráči, jako je Česká pojišťovna, se nebojí spojit své jméno s pardubickými dostihy. Dalším pozitivním impulsem bylo i hodnocení úvěrující banky, která za rok 2012 také vystavila Dostihovému spolku pozitivní hodnocení. Přesto si musíme uvědomit, že na základě negativních parametrů z minulosti stojíme na začátku dlouhé cesty a musíme tento výsledek opakovat a udržet v následujícím období, které bude u podpory všech sportovních odvětví z důvodu hospodářské recese nesmírně obtížné.

Hodně se hovořilo o splátkovém kalendáři, který Dostihový spolek uzavřel s městem Pardubice. Je tento splátkový kalendář dodržován?

Splátkový kalendář s městem Pardubice Dostihový spolek podepsal již na jaře tohoto roku. Týká se splátek dlužného nájemného z minulých let. Všechny splátky byly uhrazeny včas a řádně. Pokud někdo v médiích šíří paniku o tom, že kvůli splátkovému kalendáři nebude Velká pardubická, mýlí se. Dostihový spolek sice ručí ochrannými známkami, ale to je trochu něco jiného než samotný dostih. Parametry stabilizačního plánu jsou nastaveny a je na vedení společnosti a aktivní podpoře všech akcionářů zda se pozitivní trend podaří udržet. Dosavadní jednání s minoritními akcionáři, ale i s generálním partnerem Velké pardubické, tomu nasvědčují a panuje shoda na dalším vývoji společnosti.

Jaký je aktuální hospodářský výsledek společnosti?

Pokud budeme brát hospodaření čistě roku 2012, skončíme s největší pravděpodobností ve významném zisku. Bohužel si Dostihový spolek stále nese závaží dluhu, tedy účetní ztráty z minulosti, kterou bude však postupně umořovat. Ale toto vše bude konstatováno po uveřejnění  hospodářských výsledků roku 2012.

Jaké jsou výhledy Dostihového spolku na rok 2013?

Čeká nás účetní závěrka roku 2012 včetně auditu, který by měl potvrdit svými výsledky transparentnost účetních knih a ověřit příznivé hospodářské výsledy roku 2012. Dále se nacházíme před uzavřením dlouhodobější obchodní spolupráce s generálním partnerem, který se prostřednictvím svého vybraného obchodního zástupce bude podílet na přímém řízení společnosti a zároveň se bude na společnosti i kapitálově podílet. Současně probíhají jednání s dalšími novými významnými obchodními partnery v regionu, kteří mají eminentní zájem na spolupráci s Dostihovým spolkem. Tyto aspekty v konečném důsledku přispějí k procesu stabilizace společnosti a k úspěšnému zajištění dostihové sezony 2013 a dalších. 

Tímto bych chtěl poděkovat akcionářům Dostihového spolku, partnerům z dostihového klubu, všem reklamním partnerům a zaměstnancům Dostihového spolku za sportovně a ekonomicky úspěšnou sezónu roku 2012.