Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Park Na Špici se znovu otevřel veřejnosti

9.12.2014 | Park Na Špici se dnes, po zhruba osmiměsíční rekonstrukci, vrátil do správy města. Jeho revitalizace stála necelých 36 milionů korun. Přes zimu bude park zřejmě lidmi nejvíce využíván k procházkám, na jaře pak děti i dospělí ocení i zrekonstruované sportoviště a velké dětské hřiště, stejně jako zázemí, které najdou v nově postaveném pavilonu. Veřejnosti bude park přístupný od středy 10. prosince.

Špice otevírání

„Dodavatel nám v termínu předal veškeré certifikáty a předávací protokol s městem byl podepsán. Nic tedy nebrání tomu, aby veřejnost park užívala, včetně dětského hřiště,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která má v gesci mimo jiné investiční akce města. 

Park bude otevřen po celou zimu, na bezpečnost v něm budou dohlížet strážníci a také městský kamerový systém. Do jara ale bude uzavřen pavilon se sociálním zázemím. Otevře jej na jaře správce parku a sportovišť. 

Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimky začala v dubnu letošního roku. Díky evropským dotacím se pustnoucí park změnil v místo příjemné pro rekreaci a odpočinek. Byly zrekonstruovány parkové cesty a zpevněné plochy, úpravy se dočkala také zeleň. Projekt přitom kladl důraz na to, aby zůstal zachován přírodní charakter parku, tedy aby bylo zachováno maximum zelených ploch, aby byla co možná nejméně dotčena hnízdiště ptactva a park tak sloužil školním dětem i trochu jako učebnice přírodopisu. Zároveň s rekonstrukcí parku město vybudovalo lávku přes Chrudimku, která spojuje park se zámkem a Tyršovými sady. 

 Obnova parku přišla na 35,6 milionu korun a částečně bude financována prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města z prostředků Evropské unie.  Město tak chce využít veškeré dotace, které byly pro IPRM vyčleněny.

 

Nataša Hradní
tiskový úsek