Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubické mateřské školy se od příštího týdne znovu otevřou dětem

18.5.2020 | Od 25. května do lavic znovu usednou někteří žáci prvního stupně základních škol a své brány dětem otevřou také mateřské školy zřizované městem Pardubice. Radní o obnovení provozu školek rozhodli na svém dnešním jednání, a to nejen na základě pozitivně se vyvíjející situace dané koronavirem, ale také podle výsledků dotazníkového šetření mezi jednotlivými rodiči.

Radnice

„Rodiče jsme s podmínkami znovuotevření mateřských škol a úpravou provozní doby školek seznámili s dostatečným předstihem tak, aby měli na rozhodování potřebný čas a mohli zvážit veškerá pro a proti. Zpětnou vazbu jsme obdrželi od 93 procent rodičů, 2104 z nich se chystá využít školek od 25. května, což podle výsledků dotazníkového šetření znamená, že by mělo nastoupit 67 procent všech dětí navštěvujících pardubické mateřinky. Více než dvě třetiny rodičů akceptují otevření tříd v plné kapacitě bez početních omezení, jak uvádí metodika ministerstva školství. Přibližně jen třetina rodičů zvažovala návrat dítěte při menším počtu dětí,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že otevřena bude také speciální mateřská škola při Základní škole a mateřské škole A. Krause, kde bude zprovozněna jedna třída o maximální kapacitě 10 dětí a s omezeným provozem od 7:00 do 15:00 hodin.

Podmínkou obnovení provozu v mateřinkách samozřejmě je maximální respektování hygienických a protiepidemiologických opatření, například nástup do mateřské školy ve školkou určeném čase, čestné prohlášení zákonných zástupců o aktuálním zdravotním stavu a epidemiologické situaci v rodině, zákaz nošení vlastních hraček či vstupu rodičů do prostorů šaten a zvýšeny budou nároky na hygienu. „Jako zřizovatel rovněž požadujeme po ředitelkách, aby režim provozní doby přizpůsobily výsledkům dotazníků, požadované dvě roušky na den na dítě jsou skutečně jen pojistkou pro případ možného zhoršení zdravotního stavu v průběhu dne v třídním kolektivu nebo jiné aktuální potřeby,“ vysvětluje náměstek Rychtecký.  

S dodržováním pravidel také souvisí dostatečná personální kapacita i potřebné ochranné pomůcky, které město zajistilo pro všechna svá školská zařízení. „Personální zajištění je plně v kompetenci ředitelek mateřských škol. Věříme, že situaci zvládnou a poskytujeme jim k tomu potřebnou podporu. Celkem jsme pro mateřské, základní a základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, včetně příspěvkových organizací Lentilka a Ratolest, zajistili téměř 1200 nano roušek, přes 400 ochranných štítů, desítky bezkontaktních teploměrů a přes tisíc litrů desinfekce. V průběhu tohoto týdne ještě rozdělíme do vzdělávacích zařízení přes 21 tisíc jednorázových rukavic či 500 litrů antibakteriálních mýdel a další ochranné štíty, které jsme získali ze skladu Pardubického kraje. Pokud po školských zařízeních žádáme zvýšená hygienická opatření, je naší morální povinností jako zřizovatele jim ochranné prostředky a pomůcky zajistit a chránit tak zdraví pardubických dětí a zaměstnanců,“ dodává Rychtecký s tím, že veškerá opatření město konzultovalo nejen s poradním sborem ředitelek mateřských škol, ale také s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje.

Pardubické mateřské školy, které svůj provoz přerušily 16. března, děti znovu přivítají v pondělí 25. května. Rodiče by navíc měli sledovat webové stránky jednotlivých mateřských škol, kde budou zveřejněna konkrétní opatření a informace týkající se provozu dané školky.

 

Tiskový úsek