Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice mají další školská zařízení bez radonu

31.10.2017 | Pardubice se letos opět zaměřily na kontrolu radonu ve školských zařízeních. Ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany mělo v hledáčku objekty, u kterých byla již v roce 2010 a 2011 naměřena zvýšená koncentrace radonu v rámci rekonstrukcí, například během zateplování či výměny oken.

Školka bez radonu

Kontrolní měření objemové aktivity radonu proběhlo od února do června v mateřských školách Benešovo náměstí, Černá za Bory, K Polabinám, Lány na Důlku, Luďka Matury, Nemošice, Popkovice, Raisova a Ratolest, a dále na základních školách Kyjevská, Ohrazenice, Staňkova a Závodu Míru. Měření proběhlo také v mateřské škole Gebauerova a základní škole Družstevní. „V souvislosti s platností nového atomového zákona jsme se v těchto školkách a školách rozhodli provést další kontrolní měření. V současné době známe výsledky měření a jsme rádi, že většina objektů je v pořádku. Všem školkám, kde je radon v pořádku, jsme s radostí předali samolepky Školka bez radonu,“ uvedla náměstkyně primátora odpovědná za územní investice Helena Dvořáčková. U několika objektů, kde byly naměřeny vyšší hodnoty, probíhá další kontrolní měření. „Pokud tyto opět prokáží vyšší objemovou aktivitu radonu, chystáme se zde zavést protiradonová opatření,“ dodala náměstkyně.

„Příčinou zvýšené objemové aktivity radonu v objektu bývá nejčastěji jeho vyšší koncentrace pod stavbou a špatná izolace stavby. Dochází tak k úniku tohoto zemního plynu do dalších částí objektu,“ uvedl Jiří Hušek z odboru majetku a investic. Město provádí kontrolní měření již od roku 2010, kdy s nimi začalo zejména z důvodu stavebního povolení pro přístavby některých školek. V roce 2010 a 2011 byly proměřeny všechny budovy v majetku města, ve kterých se pohybují děti. „Na základě výsledků bylo odsávací zařízení radonu namontováno ve školce Brožíkova, Odborářů, Rumunská a Pospíšilovo náměstí - před vlivem radonu je v těchto školkách ochráněno celkem 630 dětí. Koncem roku 2011 byla provedena protiradonová opatření také na základní škole Npor. Eliáše v pavilonu B,“ doplnil Jiří Hušek.

V mateřských školách Brožíkova, Odborářů, Rumunská a Pospíšilovo náměstí se využívá pro měření a regulaci koncentrace radonu nový přístroj TERA od společnosti TESLA. „Zařízení TERA průběžně monitoruje úroveň objemové aktivity radonu ve třídách. Pokud tedy dojde k jejímu zvýšení, přístroj spustí odsávání, a to po tu dobu, dokud úroveň objemové aktivity radonu opět neklesne na potřebnou úroveň. Oproti klasickému odsávacímu zařízení přístroj TERA neodsává nepřetržitě, ale pouze pokud zaznamená vyšší množství radonu, než jaké je nastavené na čidle,“ dodává náměstkyně s tím, že přístroj TERA, který se podle jejích slov osvědčil, navíc změřené hodnoty zaznamenává pro jejich další vyhodnocení.

 

tiskový úsek