Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice budou mít vlastní ostrov

16.8.2016 | Pardubice budou mít vlastní ostrov. Již dnes připravují koncept jeho rozvoje. Architekti Magistrátu města Pardubic se v jedné z hal Automatických mlýnů, které leží na území Mlýnského ostrova, v minulém týdnu sešli s vlastníky nemovitostí a dalšími hlavními aktéry tohoto území a diskutovali s nimi nejen o bohaté historii této části Pardubic, jeho současném využití, ale především o nové vizi pro toto území. Do konce roku má být vybrán nejlepší ideový návrh, tedy zpracovatel regulačního plánu Mlýnského ostrova. Regulační plán samotný by měl být hotový v příštím roce.

Regulační plán Mlýnský ostrov

Mlýnský ostrov je území zřetelně vymezené řekou Chrudimkou, ze severu a východu jej lemuje náhon Halda a Spojilský odpad. Každý kdo vstupuje do této lokality, ať z kterékoli strany, musí překročit nějaký vodní tok. Jeho ústřední dominantou jsou památkově chráněné Automatické mlýny vybudované v letech 1909 až 1911 podle návrhu Josefa Gočára.  Proto název Mlýnský ostrov, který se začíná pomalu prosazovat.

O pořízení regulačního plánu, který jasně stanoví principy rozvoje pro toto území, rozhodlo město již před časem. „Mlýnský ostrov má díky své poloze blízko historického centra města a nábřeží Labe a Chrudimky velký potenciál. Město má zájem na tom, aby se pro tuto lokalitu našlo smysluplné a ekonomicky udržitelné využití,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. Zpracovatel regulačního plánu bude vybrán na základě vyzvané urbanistické soutěže, která bude uspořádána na podzim tohoto roku.

„Velmi si ceníme přístupu města, které se snaží koncept rozvoje této lokality vytvořit společně s místními podnikateli a obyvateli,“ řekl Lukáš Smetana, který objekt Automatických mlýnů společně s manželkou nedávno koupil. Setkání se zúčastnili také zástupci firmy Goldfein, která zde vyrábí pardubický perník, majitelé firmy e-Velo, Pražské správy nemovitostí a další soukromí vlastníci nemovitostí. „Do konce roku proběhne ještě jedno podobné setkání a pak tři workshopy s aktéry v území, vybranými ateliéry a porotou. Pak by mělo být, co se týká ideového návrhu, jasno,“ řekla Karolína Koupalová z odboru hlavního architekta pardubického magistrátu.

 

Nataša Hradní

Tiskový úsek