Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Od února probíhají další měření radonu

28.2.2017 | Jak jsou na tom pardubické školky a školy s radonem, ukážou další kontrolní měření. Statutární město Pardubice ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany se letos zaměřilo na ty objekty, u kterých byla již v roce 2011 naměřena zvýšená koncentrace radonu a od roku 2011 u nich bylo provedeno zateplení či jiné stavební úpravy.

Školka bez radonu

Kontrolní měření objemové aktivity radonu tak probíhají od února do června na MŠ Benešovo náměstí, MŠ Černá za Bory, MŠ K Polabinám, MŠ Lány na Důlku, MŠ Luďka Matury, MŠ Nemošice, MŠ Popkovice, MŠ Raisova, MŠ Ratolest, ZŠ Kyjevská, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Staňkova a ZŠ Závodu Míru, dále měření probíhá v objektech Dětské rehabilitační centrum Lentilka, MŠ Na Třísle, MŠ Gebauerova a ZŠ Družstevní. „V souvislosti s novým atomovým zákonem, který vešel v platnost od 1. ledna 2017, jsme se v těchto školkách a školách rozhodli provést další kontrolní měření. Po jejich vyhodnocení bude v těchto objektech v případě nadlimitních hodnot provedena podrobná diagnostika. Pokud tato prokáže vyšší objemovou aktivitu radonu, chystáme zde zavést protiradonová opatření, která budou hrazena ze státního dotačního programu,“ uvádí náměstkyně primátora odpovědná za územní investice Helena Dvořáčková.

Příčinou zvýšené objemové aktivity radonu v objektu bývá nejčastěji jeho vyšší koncentrace pod stavbou a špatná izolace stavby. Dochází tak k úniku tohoto zemního plynu do dalších částí objektu. Město provádí kontrolní měření již od roku 2010, kdy s nimi začalo zejména z důvodu stavebního povolení pro přístavby MŠ Brožíkova, MŠ Mladých, MŠ Pospíšilovo náměstí, MŠ K Polabinám, MŠ Raisova a MŠ Popkovice. V roce 2010 a 2011 byly proměřeny všechny budovy v majetku města, ve kterých se pohybují děti. Na základě výsledků bylo odsávací zařízení namontováno u MŠ Brožíkova, MŠ Odborářů, MŠ Rumunská a MŠ Pospíšilovo náměstí, před vlivem radonu je v těchto školkách ochráněno celkem 630 dětí. Koncem roku 2011 byla provedena protiradonová opatření také v ZŠ Npor. Eliáše v pavilonu B.

„V mateřských školách Brožíkova, Rumunská a Pospíšilovo náměstí jsme zjistili střední radonový index pozemku, u MŠ Odborářů přitom dosáhly naměřené hodnoty středního až vysokého indexu, což bylo příčinou vysoké koncentrace radonu v budovách. Proto jsme se rozhodli nainstalovat zde vzduchotechniku, která napomáhá radon odvětrat, provedeno bylo také dodatečné utěsnění instalačních prostupů mezi prvním nadzemním podlažím a kolektorem, včetně odizolování poklopů u vstupů do kolektoru,“ podotýká Jiří Hušek z pardubického magistrátu.

MŠ Odborářů navíc od roku 2016 využívá pro měření a regulaci koncentrace radonu nový přístroj TERA, který zde v srpnu loňského roku instalovala pražská společnost Tesla. „Zařízení TERA průběžně monitoruje úroveň objemové aktivity radonu ve třídách. Pokud tedy dojde k jejímu zvýšení, přístroj spustí odsávání, a to po tu dobu, dokud úroveň objemové aktivity radonu opět neklesne na potřebnou úroveň. Oproti klasickému odsávacímu zařízení přístroj TERA neodsává nepřetržitě, ale pouze pokud zaznamená vyšší množství radonu, než jaké je nastavené na čidle,“ dodává náměstkyně s tím, že přístroj TERA, který se podle jejích slov opravdu osvědčil, navíc změřené hodnoty zaznamenává pro jejich další vyhodnocení.

Pardubice mají v rozpočtu na rok 2017 schváleny finanční prostředky na protiradonová opatření, která budou instalována na MŠ Brožíkova, MŠ Rumunská a MŠ Pospíšilovo náměstí. Celkem se jedná o částku ve výši 300 tisíc korun, o jejím navýšení vedení města jedná. Jedno zařízení firmy Tesla přitom vyjde na zhruba 120 tisíc korun bez DPH. Školky, u kterých bude objemová aktivita radonu pod limitem, pak budou označeny speciálním logem s nápisem Školka bez radonu.

 


Tiskový úsek