Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

"Nová" třída Míru vrátí do tepny města život

3.3.2014 | Dnes bude slavnostně zahájena rekonstrukce třídy Míru a Sladkovského ulice. Rozsáhlá rekonstrukce by do bývalé tepny našeho města měla znovu vlít okysličenou krev. Jaká bude její výsledná podoba, prozradí hlavní architektka města Pavla Pannová.

třída Míru

Projekt třídy Míru se připravoval několik let a v průběhu času se měnil. Řada občanů si tak ani není jistá, zda zde po rekonstrukci zůstane zachovaná trolejbusová doprava. Jak to bude tedy po opravě vypadat?
Původní návrh architekta Waltra sice počítal s úplným vyloučením MHD z třídy Míru, nicméně zastupitelé rozhodli o tom, že zde zůstane omezený provoz trolejbusů nebo autobusů. Pochopitelně včetně trolejového vedení v obou směrech. Vzhledem k tomu, že v části od Grandu až po křižovatku se Sladkovského ulicí zůstává pouze jeden jízdní pruh, budou v tomto úseku vozy MHD jezdit střídavě. 

Dojde k přesunu nebo zrušení zastávek?
Zastávky jsou navrženy v místech, jak je známe dnes. Dojde pouze k mírnému posunu a k jejich estetické úpravě. Jedinou výjimkou bude zastávka před pekárnou Hrubý, která se přesune před divadlo.

Bude zrekonstruovaná třída Míru příjemnějším místem?
Třída Míru v posledních desetiletích fungovala jako dopravní tepna. Rozhodně nebyla příjemným místem k zastavení a posezení, jak by hlavní osa města měla vypadat. Po rekonstrukci se z ní stane důstojný veřejný prostor odpovídající velikosti a významu našeho města. V rámci celé délky pěší zóny vzniknou po obou stranách klidové zóny. Budou to prostory pro odpočinek, s možností umístění předzahrádek. V severní části, která je více slunečná, bude vysázeno více než čtyřicet stromů a vznikne souvislá alej. Na obou stranách klidové zóny bude na padesát různých typů laviček. Ve středu ulice pak bude vyhrazen pouze jeden jízdní pruhu.

Jak bude tento pruh oddělen od klidových částí pěší zóny?
Třída Míru bude bezbariérovou pěší zónou a prostor tak bude řešen v jedné výškové úrovni. Komunikace bude v šíři necelých čtyř metrů a od zbývající části pěší zóny bude oddělena pouze jiným formátem dlažby.

Z čeho bude samotný povrch zóny?
Komunikace i chodníky budou z velkoformátové řezané žulové dlažby, různé velikosti a různého způsobu kladení. Bude vhodná pro pohyb cyklistů, kočárků, koloběžek i bruslařů. Na třídě Míru budou pochopitelně i vodící pásy pro nevidomé.

Jak zde bude řešen pohyb cyklistů?
Třída Míru bude pěší zónou, do které mohou vjet i cyklisté. Pokud budou chtít pouze rychle projet, tak využijí středový prostor pro trolejbusy, ale pohybovat se mohou v celé šíři, tedy i v klidové části.

Objeví se na pěší zóně vodní prvek?
Nový vodní prvek bude umístěn před „mlíčňákem“. Bude se jednat o mělkou vodní plochu, přes kterou ve dvou místech povedou můstky. Voda zde bude cirkulovat, ale projekt nepočítá s žádným vodotryskem nebo podobným zařízením.

Počítá projekt s umístěním jednotného mobiliáře?
Určitě dojde ke sjednocení osazovaných prvků městského mobiliáře. Bude zde 45 stojanů na kolo, 43 odpadkových košů, tři válcové plakátovací plochy i tři světelné reklamní vitríny. Doufáme, že tímto zásahem dojde ke zrušení nevkusných a různorodých reklam, které dosud hyzdily třídu Míru, a zároveň si přejeme, aby to byl impulz pro stanovení estetických podmínek mobiliáře i v dalších částech centra města a navazujících veřejných prostorách (např. Machoňova pasáž). Novinkou bude také umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad na rohu Sladkovského ulice.

Jak zde bude řešeno osvětlení?
Osvětlení bude podél severní strany celé pěší zóny. Budou použita svítidla využívající LED technologii s možností regulace intenzity osvětlení. Na sloupech bude zároveň kotveno trakční trolejbusové vedení. Celkově bude na třídě Míru 29 osvětlovacích těles a dalších 9 ve Sladkovského ulici.

Budou se v rámci projektu rekonstruovat i „záchodky“?
Takzvané „záchodky“ nejsou vlastnictví města a nejsou proto součástí rekonstrukce. I když v rámci studie se počítalo s vytvořením nové formy zástavby, která by mohla sloužit jako objekt občanského vybavení, jako je například kavárna či občerstvení, mohl by zde být přístřešek MHD a umístěny jízdenkové a bankovní automaty. Zároveň by byl estetickým objektem v rozšiřující se části třídy Míru směrem k Magnu. Majitel objektu má v podobném duchu připravenou i projektovou dokumentaci, ale realizace záleží pouze na něm. My bychom to přivítali.

Čím by podle vás mohla zrekonstruovaná třída Míru přilákat zpět lidi nebo živnostníky a obchodníky?
Jsme přesvědčeni o tom, že pouze takováto přeměna třídy Míru v důstojnou pobytovou zónu může resuscitovat centrum a vrátit lidi do hlavní tepny našeho města. Důležitým předpokladem je minimální počet spojů MHD v hodině, aby se docílilo klidového prostoru pro možné posezení a odpočinutí, aby si zde lidé mohli na předzahrádce vypít kávu, zastavit se na oběd, aby se zde maminky nebály pobýt se svými malými dětmi. Jak by mohl vypadat „život“ na třídě Míru po její rekonstrukci, nastiňují odkazy na stránkách www.pardubice.eu/tridamiru.

Bude na opravu třídy Míru navazovat i rekonstrukce náměstí Republiky?
Cítíme potřebu zkvalitňovat významné veřejné prostory v našem městě. V současné době se proto připravuje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, tak aby na rekonstrukci třídy Míru mohla navázat i rekonstrukce náměstí Republiky. Pomyslná centrální městská osa nádraží – Palackého – Masarykovo náměstí – třída Míru – Pernštýnské náměstí s pokračováním na zámek a k mlýnům by v budoucnosti měla být důstojným veřejným prostorem charakterizujícím město Pardubice.

Miroslav Janovský
tiskový úsek