Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město ocení dalších pět osobností

16.3.2017 | Pardubice během městského plesu ocení pět osobností, které v loňském roce veřejnost navrhla na některé vyznamenání udělované městem. Do seznamu osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj či propagaci města, přibydou dva čestní občané, dva noví držitelé medaile města a jeden čestného uznání města.

logo Pardubic

Čestné občanství uděluje město Pardubice od roku 1861 skutečně výjimečným osobnostem. „Letos se sešly dva návrhy na udělení česného občanství, shodou okolností oba na významné historiky zabývající se dějinami Pardubic a Pardubicka nejen v teoretické, ale také praktické rovině. Dlouholetého ředitele Východočeského muzea Pardubice Františka Šebka, bez jehož urputnosti bychom dnes na místě krásného zámku měli nevzhlednou ruinu a Jiřího Kotyka, historika, který se mimo jiné angažuje v řadě spolků, dbajících o uchování památky na významné osobnosti i milníky pardubické historie,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Čestné občanství  města Pardubic udělí primátor oběma navrženým během plesu v městském divadle 1. dubna. Tamtéž převezmou Medaile města Pardubice Jaroslav Žítek za dlouhodobou činnost pro město a Josef Sochor za přínos v umělecké a kulturní oblasti. Za vedení velmi úspěšného projektu Olympijský park Pardubice 2016 ocení město Čestným uznáním města Pardubice Pavla Staru.

 

Medailonky osobností, kterým náleží ocenění města Pardubic za rok 2016

Čestné občanství města Pardubic
PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.     

Vystudoval  Pedagogický institut  a následně Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor dějepis a ruský jazyk. Následně absolvolav rigorózní studium na Pedagogické fakultě v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má za sebou dlouhou pedagogickou a bohatou publikační činnost, zajímá  se o dějiny Pardubicka, pracuje v Klubu přátel Pardubicka, je předsedou Masarykovy společnosti v Pardubicích, předsedou Společnosti Jana Kašpara a Společnosti Jana Pernera.  Zasloužil se mimo jiné o obnovu pomníku TGM na náměstí Čs. legií, o rekonstrukci hrobek prvního českého aviatika Jana Kašpara a stavitele železnic Jana Pernera. Doktor Kotyk také inicioval prohlášení Larischovy vily, takzvaného Zámečku, za kulturní památku. V současnosti pracuje na projektu „Pardubický Slavín“, mapujícím místa posledního odpočinku významných pardubických osobností.

 

Čestné občanství města Pardubic
PhDr. František Šebek       
Absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a následně Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Celý svůj profesní život spojil s historií Pardubic a blízkého okolí. Je uznávaným historikem v rámci celé ČR, vydal několik publikací o Pardubicích a věnuje se bohaté přednáškové a publikační činnosti, ceněné odbornou i širokou veřejností, u níž probudil zájem o historii města. PhDr. Šebek pracoval od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 2009 ve Východočeském muzeu Pardubice a má jednoznačně největší zásluhu na generální opravě pardubického zámku, která začala v roce 1994 a skončila v roce 2008. V letech 1992 až 2008 byl předsedou Asociace muzejních galerií, v níž stále aktivně působí, v současné době vede její Školu muzejní propedeutiky. Od roku 2000 působí také na katedře historických věd Filosofické fakulty Univerzity Pardubice.

 

Medaile města Pardubic
Dipl. tech. Jaroslav Žítek    

Byl nominován za dlouholetou činnost ve prospěch města. Velmi aktivně působí ve veřejném prostoru v Pardubicích a svou prací výrazně ovlivňuje dění v Pardubicích.  Od roku 1990 do roku 1994 byl náměstkem primátora, od roku 2002 do roku 2010 zastupitelem na Městském obvodě Pardubice 3, kde působil v celé řadě komisí. V současné době je předsedou Rady seniorů a členem komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic, členem technické komise MO Pardubice 3, členem dozorčí rady SKP Centrum a přísedícím krajského soudu.

 

Medaile města Pardubic
Josef Sochor 
Medaile mu byla udělena za přínos v oblasti umělecké a kulturní, dvaašedesátiletou aktivní činnost v oblasti zpěvu. Zpěváka  Josefa Sochora znají celé generace Pardubáků. Po vítězství v celostátní soutěži  Hledáme nové talenty v roce 1957 vystupoval v pardubických kavárnách, na plesech a estrádách. Po roce 1989 byl úspěšným podnikatelem a ke zpěvu se vrátil v roce 1996, kdy natočil s orchestrem Karla Vlacha svoje první CD. Dnes má na svém kontě 20 CD a 10 DVD.

 

Čestné uznání města Pardubic      
Pavel Stara
Ocenění města mu bylo uděleno za vedení úspěšného projektu Olympijský park Pardubice 2016, který v době letních olympijských her oživil Pardubice, ukázal obyvatelům města i návštěvníkům krásu zrekonstruovaných parků Tyršovy sady a Na Špici a přivedl do města a ke sportu statisíce lidí.  Je zakladatelem České asociace kondičních center) a od roku 2012 předsedou představenstva BK Pardubice.

 

Tiskový úsek