Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“

20.5.2010 | Statutární město Pardubice realizuje v období let 2007 – 2013 Integrovaný plán rozvoje města „Přitažlivé město“ se zaměřením na území středu města. Integrovaný plán umožňuje čerpání evropských prostředků z Regionálního operačního programu a tématických operačních programů. V současné době město Pardubice vyhlašuje čtvrté kolo veřejné výzvy pro předkládání dílčích projektů do IPRM „Přitažlivé město“.

„Čtvrté kolo veřejné výzvy doplňuje kola předchozí, první dvě kola veřejné výzvy proběhla v první polovině roku 2008, třetí kolo je zaměřeno na projekty do tématických operačních programů a je vyhlášeno od konce roku 2008 jako kontinuální. Prostřednictvím veřejné výzvy v rámci čtvrtého kola budou sbírány projektové listy k projektům, které jsou v souladu s první prioritní oblastí IPRM – „Přitažlivé město“. V této prioritní oblasti mohou být předkládány projekty zaměřené na zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města a zkvalitnění nabídky možností trávení volného času, přičemž místo realizace těchto projektů se musí nacházet v zóně IPRM,“ řekl manažer  integrovaného plánu Aleš Berka.

 

Projekty do těchto operačních programů, které prokážou soulad s Integrovaným plánem rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ a budou městem doporučeny k zařazení do IPRM mají možnost získat až 92,5% dotace z Regionálního operačního programu,“ dodala náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.

 

Přijímání projektů na předepsaném formuláři bude probíhat poštou na adresu města, nebo osobně na podatelnu magistrátu a bude probíhat od 19.5.2010 do 30.6.2010. Bližší informace k podmínkám výzvy a způsobu podávání dílčích projektů jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.pardubice.eu nebo na vyžádání u manažera IPRM.

 

oddělení vnějších vztahů