Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Integrovaný plán rozvoje města – Dukla a Višňovka

17.12.2008 | Zastupitelé města schválili Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka v rámci Integrovaného operačního programu.

 

„Cílem integrovaného plánu rozvoje města pro sídliště je celkově revitalizovat dané sídliště, tedy jak regenerovat panelové i cihlové bytové domy, tak zlepšit stav veřejných prostranství na těchto sídlištích,“ upřesnil náměstek primátora Jan Kislinger.

 

Město má připraven integrovaný plán, na jehož přípravě se podíleli i majitelé bytových domů na Dukle a Višňovce. Integrovaný plán bude žádat o dotaci z fondů Evropské unie a vlastníci bytových domů mohou díky zapojení do integrovaného plánu získat dotaci cca 40 procent nákladů na regeneraci svých bytových domů (zateplení, výměny oken, dveří či modernizací balkonů, společných prostor, atp.).  Celkové náklady na rekonstrukci a regeneraci budou 270 mil. korn, z čehož 170 mil. korun bude z fondu Evropské unie. Zbývající částkou se bude podílet město Pardubice a vlastníci bytových domů.

 

Statutární město a městský obvod Pardubice V připravují do integrovaného plánu celou řadu projektů týkající se revitalizace veřejných prostranství v lokalitě Dukla a Višňovka, například budování chodníků, cyklostezek, dobudování a rozšíření dětských hřišť, řešení dopravy včetně parkování a řadu dalších akcí. Součástí integrovaného plánu budou i projekty z jiných operačních programů jako např. Arboretum Pardubice, projekty základních a mateřských škol.

 

„Projekty budou realizovány postupně v průběhu let 2009 až 2015, dle finančního harmonogramu integrovaného plánu,“ dodala manažerka integrovaného plánu Petra Harišová.

 
 
Dana Rybnikárová
oddělení vnějších vztahů