Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

I Pardubáci soutěží ve sběru elektroodpadu

13.12.2012 | Pardubáci mohou vyměnit staré elektro za tablet či moderní spotřebiče. Pardubice se totiž zapojili do soutěže společnosti ASEKOL, která se zabývá mimo jiné zpětným odběrem elektroodpadu. Soutěž má dostat do povědomí lidí, že i elektroodpad se dá recyklovat. Za pět kusů drobného elektra odevzdaného ve sběrném dvoře se může každý dostat do slosování o tablet a další ceny. Pravidla soutěže jsou na webu společnosti ASEKOL http://www.asekol.cz/cs/leve-menu/sbirej-a-vyhraj.html.

kontejnery-8.jpg

Za poslední dva roky se v Pardubicích vybralo přes 360 tun elektroodpadu. Naprostou většinu tvořily velké domácí spotřebiče a spotřebitelská zařízení, naopak nejméně Pardubáci odevzdávali do sběru žárovky a světla. Pro Pardubice zajišťují provoz sběrných dvorů Služby města Pardubic. Seznam míst, kde lze nejen elektroodpad odevzdávat, je uveden na adrese http://www.smp-pce.cz/separacni-dvory-134/.

Obyvatelé Pardubic se, co se týče třídění odpadu, dlouhodobě chovají zodpovědně. V roce 2011 vytřídili Pardubáci 801 tun plastů, 780 tun papíru, 946 tun skla, 103 tun nebezpečných odpadů, 1689 tun bioodpadu a 125 tun starého textilu. Nadále přibývají kontejnery na separovaný odpad a rozšiřuje se spektrum komodit. Letos se ve městě objevily nově červené kontejnery právě na drobný elektroodpad a baterie.

Studie společnosti ASEKOL letos poprvé posuzovala i význam sběru drobných spotřebičů jako jsou mobilní telefony, notebooky, tiskárny a podobně. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Recyklace jednoho notebooku zase ušetří ropu, na níž osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, ale také 392 litrů pitné vody.

Šimon Hradní
tiskový úsek