Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Do Keni míří ultrazvuk z Pardubic

17.8.2015 | Za pardubickým zdravotníkem Alešem Bártou, který již deset let buduje v západokeňském Itibo zdravotnické zařízení, odcestuje v nejbližší době moderní ultrazvuk. Nemocnice, která funguje jen díky sbírkám a podpoře dárců i sponzorů, jej pořídila z dotace, kterou získala od města Pardubice.

nemocnice Itibo 2

„Za to, že si můžeme ultrazvuk pořídit, jsme velmi vděčni. Od zahájení projektu v roce 2006, kdy jsme započali rekonstrukci budovy s ambulancemi, jsme veškeré finance nejprve směřovali do stavebních prací, abychom vybudovali potřebné zázemí pro naši práci. Následně jsme vybavovali tyto prostory jednoduchými přístroji, které byly a jsou nutné pro základní diagnostiku onemocnění, jak parazitárního, infekčního nebo léčení zraněných. S přibývajícím počtem pacientů a také s vybudováním porodnice, která slouží pro velkou spádovou oblast, jsme stále cítili větší a větší potřebu dovybavit naší malou nemocnici o sofistikovanější diagnostická zařízení, jako je ultrazvukový přístroj a rentgenový přístroj,“ řekl Aleš Bárta, manažer české nemocnice v Keni.  Dotace města ve výši 100.000 korun plně pokryje náklady na pořízení přenosného ultrazvukového přístroje. 

Ten podle Bárty umožní zdravotníkům v Itibo mnohem kvalitnější diagnostiku např. při vyšetřování gravidních žen. „Velmi často se při porodu potýkáme s komplikacemi způsobenými nestandardně uloženým plodem. Ultrazvuková diagnostika nám umožní odhalit tyto komplikace před porodem, ale také vývojové poruchy v průběhu gravidity,“ uvedl. Přístroj využijí zdravotníci i pro diagnostiku při podezřeních na náhlou příhodu břišní, která může pacienta ohrožovat přímo na životě, diagnostiku možného krvácení do dutiny břišní při úrazech a dopravních nehodách, které tu jsou právě v období dešťů v důsledku rozbahněných cest velmi časté a mnoha dalších vyšetřeních.  

 „Je obdivuhodné, co Češi v Keni dokázali. V podmínkách, které si běžný Evropan ani neumí představit, poskytují tamním lidem zdravotní péči, kterou bychom my nepovažovali ani za nezbytné minimum.  To, že jsme jim mohli alespoň trochu pomoci, nepovažuji za nic jiného, než za projev lidství, “ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Zaznamenal jsem i názor, že bychom měli pomáhat tady doma a ne někde v Africe. Ale chci upozornit, že naši zdravotníci se v Keni věnují také prevenci. To je v oblasti s ohromným výskytem HIV/AIDS a dalších infekčních onemocnění obzvlášť záslužné. A nenechme si namluvit, že nás se to netýká, že je to daleko. V dnešním globalizovaném světě to už neplatí,“ dodal primátor. 

Zdravotnické zařízení v nejchudší oblasti Keni funguje pod patronací humanitární organizace Adra. Během jednoho desetiletí se lidem kolem Aleše Bárty podařilo ze zařízení, které se jen s velkou dávkou fantazie dalo označit za zdravotnické, vybudovat malou nemocnici, v níž zdravotníci bojují nejen s infekčními a tropickými nemocemi, ale i se zaostalostí, chudobou a předsudky. Nemocnice v Itibo má dvě ambulance, z toho jednu zubní, laboratoř, ordinaci pro HIV pozitivní pacienty, malý chirurgický sál, lůžkové oddělení se šesti lůžky a nově také jednotku intenzivní péče s operačním sálem.  Nemocnice funguje 24 hodin sedm dní v týdnu a ročně ošetří více než 10.000 pacientů.  Pečuje tu o ně domácí personál, ale zejména čeští zdravotníci. Od roku 2008 se tu dvakrát ročně střídají na stážích tropické medicíny čeští medici a dobrovolníci z řad českých lékařů. 

Nataša Hradní
tiskový úsek