Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Archa představí pravý břeh Labe

18.9.2017 | Středeční podvečer 27. září v Arše bude věnován představení Územní studie pravý břeh Labe - Polabiny. Návštěvníci zde budou seznámeni s podobou koncepční studie, kterou pro město zpracoval ateliér momentura s.r.o. a která se stane stěžejním podkladem pro řešení území mezi sídlištěm Polabiny a řekou Labe od mostu kapitána Bartoše po ulici Kunětická.

Pravý břeh Labe 3

Architekti z ateliéru momentura brali při vytváření této studie v potaz hned několik důležitých faktorů – klidový a přírodní charakter tohoto území či trvalou udržitelnost navržených řešení. Studie navíc skloubí všechny záměry lokality, ať už se jedná o lávky přes Labe a jejich napojení na cyklostezky či budoucí Rekreační centrum Lonkovka.

Projekt zaměřený na pravý břeh Labe má už jedno setkání s veřejností za sebou. Zúčastnila se jej zhruba stovka obyvatel s různými názory. „Část obyvatel preferuje území jako v podstatě bezzásahovou zónu, část by uvítala pouze drobné zásahy typu zpevnění cest v přírodním povrchu. Někteří naopak zdůrazňují zaměřit se na intenzivnější využití pro sport, jiní pro změnu požadující zástavbu podél Hradecké ulice,“ podotýká Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Stranou však nezůstala ani otázka volného pobíhání psů či úklidu odpadků a údržby zeleně. „Snažili jsme se všechny podněty ze strany obyvatel zapracovat do koncepční studie, jejíž výslednou podobu představíme právě na středečním setkání,“ dodává Vacík.

Součástí středeční prezentace bude společná diskuze zástupců odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a vedení města Pardubic, architektů z ateliéru momentura a chybět nebude ani starosta Polabin Radek Hejný.

 

Tiskový úsek