Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy

lokalita Husova

Studenti navrhnou řešení pro „Husovku“ a Mlýnský ostrov

26.10.2017

Město prostřednictvím odboru hlavního architekta a odboru sociálních věcí zahájilo spolupráci s fakultou architektury pražského ČVUT. Studenti mají v rámci výuky ateliérové tvorby vypracovat projekty, které by ověřily potenciály území Mlýnského ostrova a lokality Husova. Pracovat budou pod vedením dvojice architektů Michala Kohouta a Davida Tichého. Na tvorbě konceptu lokality Husova se budou podílet dále i studenti Univerzity Pardubice, oboru sociální antropologie, kteří provedou v okolí „Husovky“ rozhovory s místními obyvateli.

Radnice

Cesta k propojce Pardubiček s Višňovkou je otevřena

25.10.2017

Zastupitelé města vybrali variantu, podle níž bude dopracován návrh XIX. změn územního plánu města Pardubic, která v budoucnu umožní propojení Pardubiček s Višňovkou. Vybraná varianta, která je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, vymezuje dopravní koridor, do něhož je možné umístit jak přeložku silnice I/2, tedy jihovýchodní obchvat, tak místní komunikaci propojující ulice Pod břízkami a Kyjevská.

Letní stadion nadhled-ze-severu.jpg

Zastupitelé dali zelenou revitalizaci fotbalového stadionu

24.10.2017

Zastupitelstvo města Pardubic na svém pondělním zasedání jasnou většinou hlasů schválilo revitalizaci letního fotbalového stadionu v centru města. Pro bylo celkem 29 zastupitelů, 2 proti, 3 se zdrželi a 2 přítomní nehlasovali.

Letní stadion nadhled-ze-severovychodu.jpg

Letní stadion dostane další šanci

18.10.2017

Zastupitelé budou na svém pondělním jednání znovu hlasovat o letním stadionu. S návrhem na jeho kompletní rekonstrukci, který pro město zpracoval ateliér JIKA – CZ s.r.o., byla spokojena většina členů zastupitelstva. Problémem však zůstává celková cena, která činí 510 milionů korun (s DPH), přičemž rekonstrukce samotného stadionu vyjde s DPH na téměř 303 miliony korun.

zámek

Vlastníci historických domů mohou žádat o dotace na opravy

16.10.2017

Vlastníci domů v pardubickém historickém centru mohou do počátku listopadu žádat o dotace na opravy svého majetku, které plánují na rok 2018. Dotace mohou čerpat prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V letošním roce získají z tohoto programu dotaci majitelé čtyř kulturních památek v pardubické památkové rezervaci.

logo Pardubic

Pardubice chystají podnikatelský inkubátor

16.10.2017

V Pardubicích vzniká podnikatelský inkubátor, který má vytvořit zázemí pro firmy zaměřující se na komercializaci výzkumu, vývoje a inovací. Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) bude poskytovat pomoc i prostor začínajícím podnikatelům, ale také unikátním projektům s národním i mezinárodním přesahem. Jeho vznik iniciovala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, na provozu se budou společně podílet město Pardubice a Pardubický kraj.

Logo ITI

Hradecko-pardubická aglomerace dala zelenou další skupině projektů

13.10.2017

Hradecko-pardubická aglomerace poskytne další dotace z Evropské unie na významné východočeské projekty. Podporu na včerejším jednání Řídícího výboru ITI získaly projekty základních škol, nových cyklostezek, revitalizace památek nebo také výzkumné aktivity Univerzity Pardubice a první projekty z podnikatelského sektoru. S podporou evropských peněz například začne stavba cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic, či rekonstrukce královéhradeckého Muzea východních Čech. Dotace EU pomohou také rozvoji pardubické společnosti zabývající se kosmickým výzkumem.

most Červeňák

Změna územního plánu JV obchvat neohrozí

12.10.2017

Pardubičtí zastupitelé se na svém říjnovém zasedání budou opět zabývat XIX. změnou územního plánu. Mají vybrat jednu ze dvou možných variant změny, která by umožnila dopravně propojit Jesničánky a Pardubičky. Změna územního plánu v žádném případě neovlivní plánovanou výstavbu jihovýchodního obchvatu.

Kulturní centrum Pardubice

Město hledá ředitele či ředitelky pro nové příspěvkové organizace

11.10.2017

Radní města vyhlásili dvě konkurzní řízení na pozici ředitele či ředitelky Turistického informačního centra Pardubice a Centra pro otevřenou kulturu. Založení těchto dvou příspěvkových organizací schválili zastupitelé na svém posledním jednání a obě mají navázat na činnost Kulturního centra Pardubice, které končí k 31. prosinci 2017.

Evakuace_ilustrační foto

Město bude nacvičovat se složkami IZS

10.10.2017

Magistrát města Pardubic chystá na příští týden ve spolupráci se složkami IZS třídenní cvičení zaměřené na evakuaci školských zařízení a nácvik koordinace činností složek IZS při teroristickém útoku výbušninami a nervově paralytickou látkou Sarin. Důvodem cvičení, které se bude konat od 18. do 20. října a nese název Agens 2017, je zejména zvyšující se riziko a počet teroristických útoků nejen v Evropě, ale i po celém světě.

1 2 3 4 5 6 7 11 15 20