Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zprostředkující subjekt ITI

Zprostředkující subjekt integrovaných teritoriálních investic

Zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti naplňování integrované strategie a integrovaných územních investic (ITI) v sídelní aglomeraci Pardubice - Hradec Králové v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje a dalšími relevantními právními předpisy, v souladu s veřejnoprávními smlouvami uzavřenými mezi příslušnými ministerstvy (řídícími orgány) a statutárním městem Pardubice coby zprostředkujícím subjektem, a v souladu s relevantní řídící dokumentací vydanou příslušnými řídícími orgány. Statutární město Pardubice podepsalo veřejnoprávní smlouvu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Adresa

Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Provozní hodiny