Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bioodpad

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s.,zajišťuje oddělený sběr bioodpadu.

Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad ze zahrad (trávu, listí, štěpky větví, ovoce, zeleninu apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Odpad je ukládán do zapůjčených nádob (compostainerů) a následně odvážen na kompostárnu v Dražkovicích, kde je tento materiál (bioodpad) zpracován na kvalitní kompost.

Do projektu odděleného sběru bioodpadu, který byl ve městě Pardubicích zahájen již v roce 2007, se mohou i nadále (v průběhu celého kalendářního roku) zapojovat občané ze zástavby rodinných domů, bytových domů, které mají k dispozici zahradu (zde prostřednictvím jednoho vybraného zástupce) v lokalitách městských obvodů:

MO Pardubice I (Židov, Staré město - oblast mezi tř. Míru a tratí ČD), MO Pardubice II (Cihelna), MO Pardubice III (Bílé předměstí, Studánka), MO Pardubice IV (Pardubičky, Černá za Bory), MO Pardubice V (Nové Jesenčany, Jesničánky, Zelené předměstí), MO Pardubice VI (Svítkov, Popkovice, Staré Čívice, Opočínek, Lány na Důlku) a MO Pardubice VII (Rosice n/L, Doubravice, Ohrazenice, Trnová).

Všem účastníkům projektu je prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic a.s. bezplatně zapůjčena nádoba na zelený odpad (compostainer).

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude uskutečňován ve všech lokalitách dle následujícího harmonogramu (podrobný harmonogram):

duben – listopad
svoz 1x týdně

prosinec
svoz 2x měsíčně, první a poslední týden v měsíci

leden – březen
svoz 1x měsíčně, poslední týden v měsíci

S ohledem na skutečnost, že v posledních letech zájem o svoz tříděného bioodpadu z domácností neustále roste (vyšplhal na dnešních více než 2 600 účastníků, což je téměř desetinásobek počtu v prvním roce). Tento fakt vzhledem k jeho významu pro životní prostředí nás velice těší.

Současně však musíme řešit i technickou stránku věci, kdy již nejsme schopni v jeden svozový den bioodpadu (kterým byl doposud jen pátek) obsloužit celé město Pardubice. 

Vozidla svozové firmy Služby města Pardubic a.s. svážela bioodpad až do večerních hodin, což nevyhovovalo občanům, kteří na víkendy odjíždějí na chaty a chalupy a nechtěli nechat popelnice stát před domem. 

Proto jsme byli nuceni přistoupit ke změně rajonizace svozu a část lokalit přesunout na jiný svozový den a to na středu.

Svoz bioodpadu ve středu bude od r. 2017 v lokalitách: Slovany, Studánka, Dubina, Hůrka (v harmonogramu svoz označen červeně). 

Konkrétně se jedná o ulice:
 22. července, Bartoňova, Blahoutova, Brigádníků, Dašická (od křižovatky s ul. Na Drážce po železniční přejezd), Divišova, Dubinská,  Erno Košťála, Hraniční, Hůrka, K Lesu, K Pardubičkám, Krátká, Lánská, Lesní, Luční, Luďka, Matury, Mandysova, Musílkova, Na Babce, Na Drážce, Na Hrázi, Na Kopci, Pod Lipami, Pod Zahradami, Potěšilova, Raabova, Radiomechaniků, Rumunská, Skrbkova, Spojilská, Staročernská, Tichá, U Školy, U Zábran, Úzká, V Lipinách, V Zahrádkách, V Zátiší, Ve Stezkách, Věry Junkové, Zahradní, Zajíčkova.

V ostatní částech města bude nadále svoz zajišťován v pátek (v harmonogramu označeno zeleně).

Jedná se o nadstandardní službu pro občany ve vybraných částech města, proto ji nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu, který platí každý občan s trvalým pobytem v Pardubicích. V roce 2017 budou účastníci projektu přispívat na projekt částkou - na účastníka a jednu nádobu 300,- Kč/rok (jde o stanovenou „pevnou“ částku bez možnosti platby alikvotní části). Za účelem platby Vám vždy zasíláme složenku s jedinečným variabilním symbolem. Úhradu poplatku můžete provést zaplacením složenky na přepážkách České pošty s.p., bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladnách  Magistrátu města Pardubic a příslušných městských obvodů. Při platbě je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který Vám byl pro danou službu přidělen. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadu na daný kalendářní rok je pro stávající účastníky splatný vždy do 30. 4.

Na základě přihlášky obdrží nově přihlášený účastník složenku s nezaměnitelným variabilním symbolem, která je splatná do 30-ti dnů od zaevidování (zašle Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí). Informaci o termínu dodání nádoby – compostaineru poskytne telefonicky svozová firma Služby města Pardubic a.s..

Každý účastník, zapojený do projektu navíc získá zdarma možnost odběru 50 kg kvalitního kompostu na kompostárně v Dražkovicích.

Pokud se tedy chcete i Vy do projektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte níže přihlašovací formulář. Jedná se o „otevřený projekt“ s možností se přihlásit kdykoli v průběhu kalendářního roku s tím, že přihlášky budou řešeny postupně v návaznosti na dodání nádob (composteinerů) výrobcem.  


 

POKUD JSTE JIŽ DO PROJEKTU ODDĚLENÉHO SVOZU BIOODPADU ZAPOJENI (STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍCI), NEPOTVRZUJTE PROSÍM ZNOVU SVOJI ÚČAST (pokud nemáte zájem o další nádobu) PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.

Vaše případné dotazy (technická oblast) zodpoví pracovníci SmP a.s. na telefonním čísle 466 260 833. S případným dotazem (přihláška do projektu, platba poplatku) se můžete obrátit na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice tel: 466 859 196.

 

Přihlašovací formulář

Stávající účastníci projektu se nemusí nově registrovat!
Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.

Bioodpad

*

*

*


*


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné