Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bioodpad

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s., dlouhodobě (od roku 2007) zajišťuje projekt odděleného sběru bioodpadů ve městě Pardubicích. Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Sebraný bioodpad je odvážen k využití na kompostárnu v Dražkovicích, kde se zpracovává na kvalitní kompost.

Do projektu odděleného sběru bioodpadu, se mohou v průběhu celého kalendářního roku zapojovat občané ze zástavby rodinných domů, dále bytových domů, které mají k dispozici zahradu (zde prostřednictvím jednoho vybraného zástupce). Všem účastníkům projektu je prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic a.s. bezplatně zapůjčena nádoba na zelený odpad (compostainer).

Zásady správného třídění bioodpadu

Vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude probíhat v pravidelných intervalech:
Svozovými dny jsou dle lokalit středa a pátek.

leden – únor
svoz 1x měsíčně, poslední týden v měsíci

březen
svoz 2x měsíčně, druhý a čtvrtý týden v měsíci

duben – listopad
svoz 1x týdně

prosinec
svoz 2x měsíčně, první a poslední týden v měsíci

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude uskutečňován ve všech lokalitách dle následujícího harmonogramu (podrobný harmonogram):

S ohledem na zvýšený zájem občanů o svoz tříděného bioodpadu z domácností, bylo nutné rozšířit svozové dny na středu a pátek.

Svoz bioodpadu ve středu je uskutečňován v lokalitách: Slovany, Studánka, Dubina, Hůrka (v harmonogramu svoz označen červeně).

Konkrétně se jedná o ulice:
22. července, Bartoňova, Blahoutova, Brigádníků, Dašická (od křižovatky s ul. Na Drážce po železniční přejezd), Divišova, Dubinská, Erno Košťála, Hraniční, Hůrka, K Lesu, K Pardubičkám, Krátká, Lánská, Lesní, Luční, Luďka, Matury, Mandysova, Musílkova, Na Babce, Na Drážce, Na Hrázi, Na Kopci, Pod Lipami, Pod Zahradami, Potěšilova, Raabova, Radiomechaniků, Rumunská, Skrbkova, Spojilská, Staročernská, Tichá, U Školy, U Zábran, Úzká, V Lipinách, V Zahrádkách, V Zátiší, Ve Stezkách, Věry Junkové, Zahradní, Zajíčkova.

V ostatní částech města je svoz zajišťován v pátek (v harmonogramu označeno zeleně).

Účastníci projektu přispívají na projekt částkou - na účastníka a jednu nádobu 300,- Kč/rok. U stávajících účastníků je poplatek splatný v termínu do 30. 4. daného kalendářního roku.

Noví účastníci - na základě přihlášky obdrží složenku s nezaměnitelným variabilním symbolem, která je splatná do 30-ti dnů od zaevidování (zašle Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí). Informaci o termínu dodání nádoby – compostaineru poskytne telefonicky svozová firma Služby města Pardubic a.s.

Úhradu poplatku můžete provést zaplacením složenky na přepážkách České pošty, dále bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Pardubic a příslušných městských obvodů. Při platbě je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který Vám byl pro danou službu přidělen.

Každý účastník, zapojený do projektu má možnost odběru 50 kg kvalitního kompostu zdarma. Volně ložený kompost je možné vyzvednout na kompostárně v Dražkovicích (Po-Pá 6,30 – 15,00 hod, tel.: 777 783 145).

V případě nevyzvednutí kompostu do 31.12. daného kalendářního roku, se nárok do dalšího roku nepřevádí.

Pokud se tedy chcete i Vy do projektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte níže přihlašovací formulář. Jedná se o „otevřený projekt“ s možností se přihlásit kdykoli v průběhu kalendářního roku s tím, že přihlášky budou řešeny postupně v návaznosti na dodání nádob (composteinerů) výrobcem.


 

POKUD JSTE JIŽ DO PROJEKTU ODDĚLENÉHO SVOZU BIOODPADU ZAPOJENI (STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍCI), NEPOTVRZUJTE PROSÍM ZNOVU SVOJI ÚČAST (pokud nemáte zájem o další nádobu) PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.

Vaše případné dotazy (technická oblast) zodpoví pracovníci SmP a.s. na telefonním čísle 466 260 833. S případným dotazem (přihláška do projektu, platba poplatku) se můžete obrátit na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice tel: 466 859 196.

 

Přihlašovací formulář

Stávající účastníci projektu se nemusí nově registrovat!
Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.

Bioodpad

*

*

*


*


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné