Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

Vedoucí: Bc. Dana Hnízdová
Telefon: +420 466 859 632
E-mail: dana.hnizdova@mmp.cz

Adresa:
Magistrát města Pardubice
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice
 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci výkonu státní správy zajišťuje:

  • komplexní sociálně právní poradenství rodinám s nezl. dětmi - viz. tři specifické agendy níže
  • 24 hodinovou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny)

V rámci zákonných kompetencí oddělení sociálně - právní ochrany dětí rozhoduje:

  • o uložení povinnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu nezl. dětí využít pomoci odborného poradenského zařízení,
  • o odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace vedené o dítěti

Od 1.1.2015 se řídíme Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí při poskytování sociálně právní ochrany orgány sociálně právní ochrany. Standardy kvality jsou obecně k dispozici v souborech ke stažení a podrobně rozpracované po předešlé dohodě u vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení.

Pracovníci oddělení 

 

Jméno

Email/Telefon

Agenda

Lokalita/Dveře

Čermáková Monika, Mgr.

Monika.Cermakova@mmp.cz

466 859 450

Terenní sociální práce

U Divadla 828

U411

Hamplová Magdalena Magdalena.Hamplova@mmp.cz
466 859 641
Terenní sociální práce U Divadla 828
U403
Hlušičková Michaela, Mgr. Michaela.Hlusickova@mmp.cz
466 859 634
Náhradní rodinná péče U Divadla 828
U417
Hnízdová Dana, Bc. Dana.Hnizdova@mmp.cz
466 859 632

vedoucí oddělení

U Divadla 828
U401
Hykyšová Marie, Mgr. Marie.Hykysova@mmp.cz
466 859 639
Terenní sociální práce U Divadla 828
U404
Ludvíkova Jiřina, Mgr.

Jirina.Ludvikova@mmp.cz

466 859 635
Kurátor pro mládež U Divadla 828
U409

Moravcová Lenka, Bc.

Lenka.Moravcova@mmp.cz

466 859 447

Terenní sociální práce

U Divadla 828

U405

Němec Jan, DiS.

Jan.Nemec@mmp.cz

466 859 648

Kurátor pro mládež U Divadla 828
U407
Novotná Marcela, Mgr.

Marcela.Novotna@mmp.cz

466 859 644

Terenní sociální práce U Divadla 828
U405
Pestrová Barbora, Mgr.

Barbora.Pestrova@mmp.cz

466 859 448

Terenní sociální práce

U Divadla 828

U411

Raďáková Hana, DiS.

Hana.Radakova@mmp.cz
466 859 201

Terenní sociální práce

U Divadla 828
U406

Růžičková Aneta, Bc. DiS.

Aneta.Ruzickova@mmp.cz
466 859 323

Terenní sociální práce

U Divadla 828
U414

Slezáková Stanislava

Stanislava.Slezakova@mmp.cz
466 859 638

Terenní sociální práce

U Divadla 828
U414

Stratílková Monika, Bc.

Monika.Stratilkova@mmp.cz

466 859 643

Terenní sociální práce

U Divadla 828

U403

Šimková Petra, Mgr. et Mgr. DiS.

Petra.Simkova@mmp.cz

466 859 202

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

Šubrtová Jana, Bc. et Bc.

Jana.Subrtova@mmp.cz

466 859 609
Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

Vahovská Hana, Mgr.

Hana.Vahovska@mmp.cz

466 859 636

466 859 637

Náhradní rodinná péče

Terenní sociální práce

U Divadla 828

U417

Veselská Martina, Mgr.

Martina.Veselska@mmp.cz

466 859 462

Kurátor pro mládež

U Divadla 828

U410

Vondrková Simona, DiS.

Simona.Vondrkova@mmp.cz

466 859 642

Kurátor pro mládež

U Divadla 828

U409


Související právní předpisy:

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění