Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komunitní plánování

V rámci komunitního plánování je v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 realizován projekt "Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích" reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00048. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny.

Akční plány na období od 1.4.2014 do 31.3.2015

Akční plány pracovních skupin na období 2014 - 2015 v rámci projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích" byly schváleny Radou města Pardubic dne 8. 4. 2014 usnesením č. 6042/2014.

Akční plány na období od 1.4.2013 do 31.3.2014

Akční plány pracovních skupin na období 2013 - 2014 v rámci projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích" vzala Rada města Pardubic na vědomí dne 17. 9. 2013 usnesením RM/5059/2013.