Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Návštěva ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344

04.12.2013 - Tímto setkáním zahájili členové Dětského parlamentu svůj nový projekt, kdy navštíví jednotlivé základní školy v Pardubicích. Zajímá je především vybavenost škol, styl výuky odborných předmětů, cizích jazyků a možnost setkání se s místními žákovskými parlamenty na školách. Na ZŠ Npor. Eliáše měly děti možnost navštívit výuku předmětů jak na prvním, tak na druhém stupni, mohly hovořit s ředitelem školy, kterou si za jeho přítomnosti prohlédly – viděly tak vybavení školy (odborných učeben, tělocvičen aj.)