Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor rozvoje a strategie

Oddělení strategického rozvoje města, oddělení projektového a dotačního managmentu, oddělení veřejných zakázek

Zabezpečuje vytvoření strategického plánu města, monitoruje a vyhodnocuje jeho realizaci. Zajišťuje činnosti projektových manažerů u projektů, které předkládá město do národních dotačních titulů i do dotačních titulů EU či jiných mezinárodních. Zajišťuje agendu přípravy a realizace čerpání fondů EU v příslušném programovacím období. Spravuje databázi rozvojových lokalit a dalších investičních příležitostí ve městě a navrhuje jejich využití včetně komunikace s potenciálními i současnými investory. Zajišťuje komunikaci s partnery při tvorbě a realizaci rozvojových plánů (včetně plánů, na základě kterých město čerpá prostředky EU) a projektů, které tyto plány naplňují. Zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek.

Adresa

Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Provozní hodiny