Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Žádost

Na této stránce najdete formulář žádosti o nájem bytu – Startovací bydlení pro mladé.

Žadatel může podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky. Pokud jako žadatel plánujete v bytě bydlet i s partnerem/partnerkou (manžel/manželka; druh/družka), je potřeba do žádosti uvést i jméno a údaje o partnerovi společně s povinnými přílohami na jméno partnera (výpis z katastru nemovitostí a výpis ze zdravotního pojištění). Doklad o příjmu partnera není nutný, pokud žadatel splňuje hranici příjmu 16 000 Kč hrubého a doloží ho potvrzením od zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním.

Prosím věnujte pozornost vzoru žádosti, který je níže k nahlédnutí. V žádosti musí být vyplněny všechny požadované údaje. V případě, že žádost nebude splňovat všechny formální náležitosti, bude vyřazena!!!!

Žádost si nejprve stáhněte do počítače a teprve poté otevřete např. v programu Adobe Reader.