Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor hlavního architekta

Agenda urbanismu a architektury

Odbor hlavního architekta  vykonává svou činnost v přenesené i samostatné působnosti.

Oddělení architektonické a urbanistické koncepce

Vykonává samostatnou působnost pro Magistrát města Pardubic, která je vymezena statutem města Pardubice a organizačním řádem magistrátu. Formou odborných konzultací spolupracuje s úřadem územního plánování.

Oddělení územního plánování

Vykonává přenesenou působnost podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) v platném znění, jako úřad územního plánování. Úřad územního plánování vykonává působnost ve Správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice, který má 55 obcí.

Úsek technické podpory

Vykonává administrativní, ekonomickou a technickou agendu odboru (např. spravuje digitální technickou mapu města, zpracovává územně analytické podklady a další).

 

V této rubrice naleznete dále informace o činnosti Odboru hlavního architekta a další informace a podklady (např. formuláře) pro získání potřebných vyjádření nebo stanovisek.

Adresa

Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice

Provozní hodiny

 

ÚŘEDNÍ DNY NA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA JSOU POUZE V PONDĚLÍ A VE STŘEDU (V OSTATNÍ DNY ZPRACOVÁVÁME VAŠE ŽÁDOSTI)