Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor ekonomický

Oddělení účetnictví, odd. rozpočtu, odd. daní a daňových pohledávek, úsek finanční strategie

Komplexně zabezpečuje oblast ekonomického a strategického plánování ekonomiky a hospodaření města. Zabezpečuje správu dotací a projektů, správu daní, poplatků a jiných peněžních plnění, plní úlohu plánovacího místa, rozpočetnictví a regulací dle příslušných právních předpisů. Provádí ekonomické analýzy a sestavuje rozbory výsledků hospodaření města, navrhuje nové postupy a řešení. Je platebním a zúčtovacím místem všech hospodářských operací. Působí jako odvolací orgán proti rozhodnutím městských obvodů, v prvním stupni rozhoduje v případech vyhrazených Magistrátu města Statutem.

Adresa

Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Provozní hodiny