Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, odd. dopravně správních agend, odd. registru vozidel

Zabezpečuje řádný stav a správu pozemních komunikací v majetku města včetně jejich evidence, podílí se na zabezpečení řádného stavu komunikací v majetku či správě jiných subjektů. Zastupuje město při právních úkonech před stavebními úřady ve věcech pozemních komunikací, při uzavírání dohod a smluv o správcovství objektů na pozemních komunikacích. Vydává stanoviska města jako vlastníka pozemních komunikací, pokud tato činnost není výslovně svěřena jinému odboru. Vykonává přenesenou působnost magistrátu na úseku dopravy ve svěřeném správním obvodu, působí jako odvolací orgán proti rozhodnutím městským obvodů; vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací, zabezpečuje dopravně správní agendy, registr vozidel a působnost silničního správního úřadu.

Oddělení dopravně správních agend
(registr řidičů)
náměstí Republiky 12
530 21 Pardubice


Provozní hodiny
Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00 - 15:30
Pátek: 8:00 - 14:30


Adresa odboru
Magistrát města Pardubic
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
 

Registr vozidel
Průmyslová 381
Černá za Bory
533 01 Pardubice


Provozní hodiny
Pondělí, středa: 8:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00 - 15:30
Pátek: 8:00 - 14:30 (pouze podání žádostí - stavby, přestavby a dovozy)


KORESPONDENČNÍ ADRESA
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Hlavní změny od 1. 6. 2017 - REGISTR VOZIDEL

V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., která nabývá účinnosti od 1. 6. 2017, nastávají některé podstatné změny.

Důležité dokumenty odboru dopravy

Zásady pro povolení sjezdů na účelové komunikace, zásady výstavby veřejného osvětlení, zásady výstavby technické infrastruktury