Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Důležitá sdělení

Nejdůležitější změny v roce 2016 související s elektronickými podáními pro Finanční správu

16.3.2016

Od 1. ledna 2016 už nebudou moci ti poplatníci (nebo jejich zástupci), kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat na finanční úřad přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem.

Upozornění pro začínající podnikatele

10.12.2014

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Upozornění Finanční správy

6.1.2015

Od 1. 1. 2015 se rozšiřuje povinnost komunikovat se správcem daně elektronicky