Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Detailní působnost odboru

Oddělení registrace

Provádí veškerá řízení obecního živnostenského úřadu o vydání či změnách živnostenských oprávnění a zabezpečuje veškeré práce související s vedením živnostenského rejstříku a evidencí zemědělských podnikatelů  na obecním živnostenském úřadu. Plní zejména tyto úkoly:

 • plní funkci centrálního registračního místa,
 • přijímá  a vyřizuje podání ve věci  vydání živnostenských oprávnění, jejich změn a oznámení  o změně údajů vedených v registru živnostenského podnikání,
 • vede správní řízení o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele,
 • v rámci své působnosti vyměřuje a vybírá správní poplatky,
 • vede, aktualizuje a spravuje údaje v živnostenském rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů a vyřizuje žádosti o výpisy z nich, 
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru,
 • plní funkci jednotného kontaktního místa

 

Oddělení kontrolní a správní

Zabezpečuje veškerou kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících. Plní zejména tyto úkoly: 

 • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení,
 • provádí dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a kontrolu podle zákona o spotřebních daních,
 • za porušení příslušných předpisů ukládá pokuty, pozastavuje provozování živností a ruší živnostenská oprávnění,
 • přijímá oznámení, upozornění  a podněty od občanů a institucí ke kontrole podnikatelských subjektů,
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, nastanou-li překážky provozování živnosti,
 • provádí kontroly zemědělských podnikatelů včetně řešení přestupků v případě porušení zákona
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.

 

Působnost úřadu pro oblast živnostenského podnikání není určena.
Působnost úřadu pro oblast zemědělského podnikání:
obce Barchov, Bezděkov, Borek, Bukovina nad Labem, Bukovka, Časy, Čeperka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany, Dříteč, Dubany, Hrobice, Choteč, Chýšť, Jezbořice, Kasalice, Kostěnice, Křičeň, Kunětice, Lány u Dašic, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé Výkleky, Mikulovice, Moravany, Němčice, Neratov, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Plch, Podůlšany, Pravy, Ráby, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rokytno, Rybitví, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Staré Ždánice, Starý Mateřov, Stéblová, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Vlčí Habřina, Voleč, Živanice