Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kancelář tajemníka

Odd. personální, odd. hospodářské správy, odd. právní, odd. kontroly, úsek modernizace a řízení kvality

Komplexně zabezpečuje agendy v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města (magistrátu města), personalistiky, modernizace městské správy a řízení jejího výkonu a kvality. Koordinuje přípravu vnitřních předpisů a vede jejich evidenci. Spravuje a zajišťuje hospodaření s prostředky sociálního fondu dle nastavených pravidel. Poskytuje právní a materiální podporu pro činnost zastupitelstva města, rady města a magistrátu města. Vedoucí kanceláře vede v zastoupení tajemníka úřadu evidenci podle zákona o střetu zájmů.

Adresa

Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Ukázat na mapě
Provozní hodiny

Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00 - 15:30
Pátek: 8:00 - 14:30