Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kancelář tajemníka

Odd. personální, odd. hospodářské správy, odd. právní, odd. kontroly, úsek modernizace a řízení kvality, odd. spisové služby

Komplexně zabezpečuje agendy v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města (magistrátu města), personalistiky, modernizace městské správy a řízení jejího výkonu a kvality. Koordinuje přípravu vnitřních předpisů a vede jejich evidenci. Spravuje a zajišťuje hospodaření s prostředky sociálního fondu. Poskytuje právní a materiální podporu pro činnost zastupitelstva města, rady města a magistrátu města. Koordinuje vyřizování stížností, petic a agendu poskytování informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Vede v zastoupení tajemníka úřadu evidenci podle zákona o střetu zájmů. V rozsahu stanoveném kontrolním řádem a organizačním řádem provádí a koordinuje výkon kontrolní činnosti. Sleduje vydávané obecně závazné právní předpisy, které spadají do jeho působnosti a vyhodnocuje jejich dopad na město, jeho orgány a činnosti, upozorňuje na ně tajemníka magistrátu a eventuálně dotčené odbory, v případě potřeby prostřednictvím tajemníka či přímo i k výkonu funkce uvolněné členy zastupitelstva.

Adresa

Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Ukázat na mapě
Provozní hodiny