Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbory magistrátu

Kancelář primátora

Tiskový úsek, úsek vnějších vztahů, organizační oddělení, oddělení krizového řízení

Kancelář tajemníka

Odd. personální, odd. hospodářské správy, odd. právní, odd. kontroly, úsek modernizace a řízení kvality, odd. spisové služby

Odbor ekonomický

Oddělení účetnictví, odd. rozpočtu, odd. daní a daňových pohledávek, úsek finanční strategie

Odbor informačních technologií

Oddělení strategie a IT služeb, oddělení technické podpory

Odbor majetku a investic

Oddělení investic a technické správy, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, oddělení pozemků a převodu nemovitostí, oddělení ekonomické

Odbor správních agend

Oddělení matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, oddělení přestupků a úsek památkové péče

Odbor školství, kultury a sportu

Oddělení školství, oddělení kultury a cestovního ruchu, oddělení ekonomické, Evropský spolkový dům

Odbor dopravy

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, odd. dopravně správních agend, odd. registru vozidel

Odbor životního prostředí

Oddělení ochrany přírody, oddělení odpadů a ovzduší a oddělení vodního hospodářství

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociálních služeb a prevence, oddělení sociální péče, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí

Obecní živnostenský úřad

Oddělení registrace, oddělení kontrolní a správní

Stavební úřad

Výkon státní správy v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu

Odbor hlavního architekta

Agenda urbanismu a architektury

Odbor rozvoje a strategie

Oddělení strategického rozvoje města, oddělení projektového a dotačního managmentu, oddělení veřejných zakázek

Zprostředkující subjekt ITI

Zprostředkující subjekt integrovaných teritoriálních investic