Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb.

1. Název Magistrát města Pardubic
2. Důvod a způsob založení právní rámec postavení obce Pardubice je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona jsou Pardubice statutárním městem
3. Organizační struktura http://www.pardubice.eu/urad/radnice/organizacni-struktura-magistratu-mesta-pardubic/
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

nám. Republiky 12
530 21 Pardubice

Štrossova ul. 44
530 21 Pardubice

Gorkého 489
530 21 Pardubice

17. listopadu 303
530 21 Pardubice

Průmyslová 381
Černá za Bory
4.3 Úřední hodiny Po, St: 8:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 15:30
Pá: 8:00 - 14:30
4.4 Telefonní čísla 466 859 111, 466 859 466
4.5 Čísla faxu 466 859 436
4.6 Adresa internetové stránky www.pardubice.eu
4.7 Adresa e-podatelny posta@mmp.cz
4.8 Další elektronické adresy posta@mmp.cz (oficiální)
5. Případné platby lze poukázat 19-326561/0100
8010-326561/0100
6. IČ 00274046
7. DIČ CZ00274046
8. Dokumenty Statut města, aktuální rozpočet města, právní předpisy města
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Strategický plán

Integrovaný plán rozvoje města

Koncepce cestovního ruchu

Koncepce bezbariérovosti města Pardubic

8.2 Rozpočet

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/

9. Žádosti o informace Jednotlivé odbrory dle své působnosti (viz organizační řád) nebo e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu
10. Příjem žádostí a dalších podání www.pardubice.eu/kontakty/
11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí podat informaci lze podat odvolání. Odvolání se podává u toho odboru magistrátu, který odmítl informaci podat. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje ve lhůtě 15 dnů od předložení odvolání. Na postup při vyřizování žádosti lze také podat stížnost. Stížnost lze podat ve lhůtě 30 dnů. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje.
12. Formuláře

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/formulare/

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon o obcích

Správní řád

14.2 Vydané právní předpisy http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/evidence-vyhlasek-a-narizeni/
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

a) kopírování nebo tisk na formát A4: 2 Kč/černobílá strana 5 Kč/barevná strana
b) kopírování nebo tisk na formát A3: 4 Kč/černobílá strana 10 Kč/barevná strana
c) skenování: 1 Kč/strana
d) datový nosič CD, DVD: 20 Kč/ks
e) mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 200 Kč/hodina práce jednoho zaměstnance
Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje. Náklady spojené s poskytnutím informací se neúčtují, pokud nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv www.pardubice.eu/urad/radnice/dulezite-informace/povinne-info/licencni-smlouva.pdf
16.2 Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/vyrocni-zpravy-o-poskytovani-informaci-podle-zak-c-106-1999-sb/