Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Seznam objektů s přiděleným číslem popisným, které mohou být určeny k evakuaci

Na této stránce naleznete seznam objektů, které se mohou nacházet v zónách určených k evakuaci, a to při nálezu nevybuchlé letecké bomby v lokalitě U Trojice, konkrétně v lokalitě rozšiřovaného nadjezdu a mimoúrovňové křižovatky na komunikaci I/37. Seznamy jsou rozděleny podle evakuačních zón pro obě stavby, tj. pro zóny 600 metrů, 1100 metrů a zónu 1100 metrů podél předpokládané trasy převozu letecké bomby k likvidaci (bude-li to nezbytné). Zóny ohrožení respektive zóny evakuace mohou být operativně, na základě rozhodnutí pyrotechnika, zvětšeny či zmenšeny. Skutečné zóny budou přibližně kruhové v uvedených vzdálenostech od skutečného místa nálezu (mimo zóny podél trasy). Podle skutečné kruhové zóny 600 respektive 1100 metrů dojde i ke zpřesnění zóny kolem trasy případného převozu munice k likvidaci.

Vzhledem k tomu, že některé domy jsou protnuty hranicemi jednotlivých zón, mohou se nacházet ve více zónách. Nachází-li se objekt v zóně 600 metrů i v zóně 1100 metrů, bude evakuován již v první zóně.

Seznam vychází ze stavu domů s přiděleným číslem popisným nebo evidenčním ke dni 16. ledna 2015.