Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada statutárního města Pardubic (dále jen „bezpečnostní rada“) je zřízena jako bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností v souladu s ustanoveními § 18 a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace. Její působnost je vymezena správním obvodem obce s rozšířenou působností, tzn. katastrálními územími následujících obcí:
 
Barchov, Bezděkov, Borek, Bukovina nad Labem, Bukovka, Časy, Čeperka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany, Dříteč, Dubany, Hrobice, Choteč, Chýšť, Jezbořice, Kasalice, Kostěnice, Křičeň, Kunětice, Lány u Dašic, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé Výkleky, Mikulovice, Moravany, Němčice, Neratov, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Plch, Podůlšany, Pravy, Ráby, Rohovládová Bělá, Rohoznice, Rokytno, Rybitví, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Staré Ždánice, Starý Máteřov, Stéblová, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Vlčí Habřina, Voleč a Živanice.
 
Činnost a jednání bezpečnostní rady se řídí statutem a jednacím řádem. Složení bezpečnostní rady, jejíž členy jmenuje a odvolává primátor, je následující:
 
Funkce Titul, příjmení, jméno
Subjekt
předseda
Ing. Martin Charvát
Statutární město Pardubice
primátor města
místopředseda
Ing. Petr Kvaš
Statutární město Pardubice
1. náměstek primátora
tajemník
Ing. Jiří Kyncl
Magistrát města Pardubic
vedoucí oddělení krizového řízení
člen
Mgr. Michal Zitko
Magistrát města Pardubic
tajemník magistrátu
člen
Bc. Rostislav Hübl
Městská policie Pardubice
ředitel
člen
Mgr. Ladislav Tomášek
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
ředitel územního odboru Pardubice
člen
Ing. Vratislav Černovský
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
ředitel územního odboru Pardubice
člen
MUDr. Dalibor Kupka
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
vedoucí lékař ZOS a vedoucí lékař územního odboru Pardubice a Chrudim
stálý host
Ing. Michael Hylák
Krajské vojenské velitelství Pardubice
Bezpečnostní radu svolává a řídí primátor, který je současně jejím předsedou. Tento zvláštní orgán obce projednává a posuzuje zejména:
  • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
  • krizový plán obce s rozšířenou působností,
  • vnější havarijní plány,
  • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou událostí,
  • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
  • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
  • způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
  • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.