Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO V

VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 • Číslo jednací: MmP 60481/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 17.6.2020 - 4.7.2020

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Teplého a Milheimova

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 60304/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 16.6.2020 - 3.7.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - K Vinici

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 59874/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 15.6.2020 - 2.7.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Teplého

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

 • Číslo jednací: č.j.: DUCR - 32286/20Bn
 • Autor: JUDr. Roman Bulíř
 • Platnost: 12.6.2020 - 29.6.2020

M o d e r n i z a c e ž e l e z n i č n í h o u z l u P a r d u b i ce

Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2019

 • Číslo jednací: 20204
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 3.6.2020 - 13.7.2020

Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2019

VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 • Číslo jednací: MmP 54625/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 3.6.2020 - 20.6.2020

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. K Vápence

OZNÁMENÍ

 • Číslo jednací: OŽP 52071/20/LO
 • Autor: Ing. Monika Löfelmannová
 • Platnost: 1.6.2020 - 18.6.2020

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 52531/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 29.5.2020 - 15.6.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - Čs. armády

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: KrÚ 39688/2020
 • Autor: Ing. Bohumil Salaba
 • Platnost: 27.5.2020 - 13.6.2020

Přechodná úprava provozu - ul. Pražská

Územní rozhodnutí

 • Číslo jednací: MmP 48569/2020
 • Autor: Ing. Ilona Prokůpková
 • Platnost: 26.5.2020 - 12.6.2020

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová"

1 2 3 4 5 18 35 52 69