Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO V

Usnesení opatrovník 6966/2016/OIS/Fa-6

 • Číslo jednací: 6966/2016/OIS/Fa-6
 • Autor: Karel Farský
 • Platnost: 16.1.2017 - 1.2.2017

Úřad městského obvodu Pardubice V – Odbor investiční a správní jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci ustanovení opatrovníka fyzické osobě takto:

Veřejná vyhláška - OD SZ_MMP 29343/2016 OD-OSSUaD 6

 • Číslo jednací: SZ_MMP 29343/2016 OD-OSSUaD 6
 • Autor: Barbara Kvapilová
 • Platnost: 16.1.2017 - 2.2.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“, podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - OD SZ_MMP 29329/2016 OD-OSSUaD 6

 • Číslo jednací: SZ_MMP 29329/2016 OD-OSSUaD 6
 • Autor: Barbara Kvapilová
 • Platnost: 16.1.2017 - 2.2.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“, podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - SÚ - Oznámení o zahájení řízení

 • Číslo jednací: 1615/2017
 • Autor: Barbara Kvapilová
 • Platnost: 12.1.2017 - 30.1.2017

Oznámení zahájení řízení stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení. Zástavba lokality Pichlova.

Veřejná vyhláška - KÚ - KrÚ 1265/2017-Ky

 • Číslo jednací: KrÚ 1265/2017-Ky
 • Autor: Barbara Kvapilová
 • Platnost: 10.1.2017 - 27.1.2017

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR Správy Pardubice, (IČ: 65993390), se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, podané dne 7.11.2016, s t a n o v u j e místní úpravu provozu

Veřejná vyhláška - OD - SZ_MMP 52681/2016 OD-OSSUaD 6

 • Číslo jednací: SZ_MMP 52681/2016 OD-OSSUaD 6
 • Autor: Barbara Kvapilová
 • Platnost: 3.1.2017 - 30.1.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“, podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška č. 201609

 • Číslo jednací: 8822/2016/OE UMO5/Lu
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 12.12.2016 - 28.2.2017

Veřejná vyhláška č. 201609 o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. j. 8019/2016/OE UMO5/Lu, kterým se vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 poplatníkům, kteří tento místní poplatek nezaplatili včas nebo ve správné výši.

Veřejná vyhláška č. 201608

 • Číslo jednací: 7798/2016/OE UMO5/Ko,
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 5.12.2016 - 6.3.2017

Veřejná vyhláška č. 201608 o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. j. 7797/2016/OE UMO5/Kom, kterým se vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 poplatníkům, kteří tento místní poplatek nezaplatili včas nebo ve správné výši.

Veřejná vyhláška č. 201606

 • Číslo jednací: 7578/2016/OE UMO5/Hea
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 23.11.2016 - 24.2.2017

Veřejná vyhláška č. 201606 o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. j. 7573/2016/OE UMO5/Hea, kterým se vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 poplatníkům, kteří tento místní poplatek nezaplatili včas nebo ve správné výši.

Veřejná vyhláška č. 201607

 • Číslo jednací: 7580/2016/OE UMO5/Hea
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 23.11.2016 - 24.2.2017

Veřejná vyhláška č. 201607 o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. j. 7574/2016/OE UMO5/Hea, kterým se vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 poplatníkům, kteří tento místní poplatek nezaplatili včas nebo ve správné výši.

1 2