Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO V

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP60179/2017
 • Autor: Kateřina Truhlářová
 • Platnost: 22.9.2017 - 8.10.2017

Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Stanovení místní úpravy provozu v ul. S.K.Neumanna

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: Mmp60202/2017
 • Autor: Kateřina Truhlářová
 • Platnost: 22.9.2017 - 8.10.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Stanovení místní úpravy v ul. Boženy - Vikové Kunětické.

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP59836/2017 OD
 • Autor: Kateřina Truhlářová
 • Platnost: 21.9.2017 - 7.10.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stavební práce ul. K Blahobytu 1.10.-10.10.2017

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP59881/2017 OD
 • Autor: Kateřina Truhlářová
 • Platnost: 21.9.2017 - 7.10.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích Označení uzavírky v ul. Železničního pluku, před domem č.p. 1707

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 58900/2017
 • Autor: MmP, stavební úřad
 • Platnost: 15.9.2017 - 2.10.2017

Oznámení - zahájení stavebního řízení - vydání stavebního povolení na stavbu: "Bytové domy, Pardubice, Na Spravedlnosti" Pardubice, Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti na pozemcích st. p. 2459/1, parc. č. 2499/135, 2499/136, 2500/4 v katastrálním území Pardubice.

Oznámení k rozpočtovým opatřením schváleným RMO Pardubice V dne 7. 9. 2017

 • Číslo jednací: 201733
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 14.9.2017 - 31.1.2018

Oznámení, kterým se sděluje, kde jsou v elektronické podobě umístěna a kde lze nahlédnout v listinné podobě do rozpočtových opatření schválených RMO Pardubice V dne 7. 9. 2017

Rozpočtová opatření schválená RMO dne 7. 9. 2017

 • Číslo jednací: 201734
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 14.9.2017 - 31.1.2018

Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice V dne 7. 9. 2017

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP58232/2017 OD-OSSUaD
 • Autor: MmP, odbor dopravy - OSSUaD
 • Platnost: 13.9.2017 - 29.9.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - k označení zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovišti proti areálu krematoria v ulici Pod Břízkami v Pardubicích.

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP58047/2017 OD-OSSUaD
 • Autor: MmP, odbor dopravy - OSSUaD
 • Platnost: 13.9.2017 - 29.9.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení umístěného stavebního lešení na části chodníku u domu č. p. 1982 v ulici K Višňovce v Pardubicích.

Výběrové řízení

 • Číslo jednací: UZSVM/HPU/7701/2017-HPUM
 • Autor: UZSVM
 • Platnost: 11.9.2017 - 10.10.2017

Výběrové řízení č. HPU/010/2017 na prodej majetku: stavba - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití – bydlení, na stavební parcele č. 1164, LV 10019,zapsaná na LV č. 60000 pro katastrální území Rosice nad Labem a obec Pardubice v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

1 2 3 4 5