Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Formuláře

Místní poplatky
Název Typ Velikost
Přiznání k MP ze psů PDF 28 kB
Odhlášení místního poplatku ze psů PDF 23 kB
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů PDF 22 kB
Žádost o vrácení přeplatku za svoz TKO PDF 51 kB
Žádost o převedení platby za TKO PDF 57 kB
Informace k osvobození od poplatku za TKO-pobyt v zahraničí PDF 40 kB
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k míst. poplatku za TKO- rekreač. objekt, rod. dům, byt PDF 49 kB
Hromadná platba za svoz komunálního odpadu PDF 171 kB
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k míst. poplatku za TKO- rekreač. objekt, rod. dům, byt PDF 26 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ( stavební práce ...) PDF 79 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (ostatní) PDF 79 kB
Místní komunikace a veřejná prostranství
Název Typ Velikost
Žádost o zvl. užívání veřejného prostranství (zeleně) PDF 421 kB
Žádost o vydání povolení ke zřízení připojení (sjezdu) PDF 300 kB
Žádost o uzavírku a objížďku komunikace PDF 295 kB
Žádost o zvl. užívání místní komunikace PDF 309 kB
Žádost o zvl. užívání místní komunikace- umístění inž. sítí v silničním pozemku PDF 295 kB
Ohlášení k MP za užívání veřejného prostranství- ostatní PDF 79 kB
Ohlášení k MP za užívání veřejného prostransví- stavební práce PDF 79 kB
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kuminacích PDF 29 kB
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních kuminacích PDF 377 kB
Ostatní
Název Typ Velikost
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a žádost o závazné stanovisko ke kácení PDF 42 kB
Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF 43 kB
Oznámení o konání shromáždění PDF 76 kB
Oznámení o konání akce PDF 68 kB
Prohlášení o způsobilosti pacienta PDF 13 kB