Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO III

Informace o konání 15. řádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III

 • Číslo jednací: ÚmoP3/KÚ/1851/2017/Ga
 • Autor: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
 • Platnost: 18.9.2017 - 26.9.2017

Stavební povolení na stavbu "Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501"

 • Číslo jednací: MmP 58251/2017
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OD - Ing. Dvořáková Zuzana
 • Platnost: 15.9.2017 - 3.10.2017

Výběrové řízení č. HPU/010/2017 na prodej majetku

 • Číslo jednací: UZSVM/HPU/7701/2017-HPUM
 • Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové - Svobodová Petra
 • Platnost: 11.9.2017 - 10.10.2017

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 • Číslo jednací: UmoP3/KU/1613/2017/Kn
 • Autor: ÚMO Pardubice III, SST - JUDr. Knotková Ludmila
 • Platnost: 4.9.2017 - 23.10.2017

Oznámení o zmaření veřejné dobrovolné dražby č. 253-2017

 • Číslo jednací: MmP/54877/2017/KT/PO
 • Autor: Magistrát města Pardubic, KT - JUDr. Petr Nuckolls
 • Platnost: 29.8.2017 - 2.10.2017

Zveřejňování informací o hospodaření MO Pardubice III

 • Číslo jednací: Zveř.informací
 • Autor: ÚMO Pardubice III, OEVV - Ing. Štěpánková Irena
 • Platnost: 22.3.2017 - 31.12.2017

Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na r. 2017

 • Číslo jednací: MmP 81048/2016
 • Autor: Magistrát města Pardubic, odbor dopravy - Ing. Bakajsa Vladimír
 • Platnost: 14.12.2016 - 11.12.2017

Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2017

 • Číslo jednací: VV68_2016
 • Autor: Vodovody a kanalizace Pardubice - Pešek Václav, obchodní oddělení
 • Platnost: 7.12.2016 - 15.12.2017